ks.Blachnicki - Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach

Przejdź do treści
Ksiądz Franciszek Blachnicki

Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku  w wielodzietnej rodzinie.
 
Już w dzieciństwie - jak wspominał - doświadczył szczególnej opieki Opatrzności Bożej. Jako kilkutygodniowe niemowlę podczas walk powstańczych pozostał sam w domu, z którego ewakuowano jego rodzinę. Przypadkowo jeden z powstańców wrócił się i odniósł go do rodziny. Później, przed podjęciem nauki w szkole podstawowej wpadł do studni bawiąc się z bratem – na szczęście sąsiad wyprowadził go ze studni i przeniósł do szpitala, gdzie spędził kilka tygodni.
Był aktywny w harcerstwie. Doświadczenia z harcerstwa, takie jak: mały zastęp czy wychowanie do abstynencji, wykorzystał później, tworząc Ruch Światło-Życie.
 Zauważył, jak ważna jest mała grupa dobrze znających się ludzi i uznał ją za podstawową w formacji młodego człowieka.
Wiosną 1938 roku zdał maturę. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. W październiku w Tarnowskich Górach rozpoczął działalność konspiracyjną. W marcu 1940 roku musiał uciekać przed gestapo. Ujęty w Zawichoście i internowany, po kilku tygodniach przesłuchań został wywieziony do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego                         w Oświęcimiu. Przebywał tam przez czternaście miesięcy. We wrześniu 1941 przewieziono go do aresztu śledczego w Zabrzu, a potem do Katowic. W marcu 1942 został skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjną przeciw Rzeszy Niemieckiej. Po ponad czterech miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono mu na dziesięć lat więzienia po zakończeniu wojny.

Dzień 17 kwietnia 1942 r. był przełomowy w jego życiu - w czasie pobytu na oddziale skazańców w katowickim więzieniu dokonało się w jego życiu nagłe i cudowne nawrócenie na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę. Wydarzenie to zdeterminowało go na resztę życia.
 
W latach 1945-1950 uczy się i formuje w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie,           a po jego ukończeniu 25 czerwca 1950 roku przyjmuje święcenia kapłańskie i podejmuje pracę duszpasterską.

W latach 1951-1955 jako ksiądz pracuje głównie z młodzieżą, z ministrantami. Prowadzi rekolekcje wakacyjne dla dzieci i pojawia się określenie „Oaza Dzieci Bożych”, opracowuje metodę rekolekcji oazowych.

W okresie 1954-1956 w czasie uwięzienia i wysiedlenia biskupów śląskich, ks. Franciszek Blachnicki uczestniczy w pracach tajnej Kurii w Katowicach. Prowadzi również Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 roku działalność trzeźwościową pod nazwą „Krucjata Wstrzemięźliwości”. W 1960 roku ówczesne władze zlikwidowały Centralę Krucjaty, a ks. Franciszka aresztowano w marcu 1961. Po 4 miesiącach aresztu otrzymał wyrok 13 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 3 lata.

W latach 1961-1971 ks. Blachnicki podejmuje studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu kontynuuje pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Teologii Pastoralnej.

Ruch Światło-Życie pomimo różnych trudności zewnętrznych rozwija się i podejmuje kolejne dzieła zainicjowane przez ks. Blachnickiego: Krucjata Wyzwolenia Człowieka (1979), Plan Wielkiej Ewangelizacji (1980).
 
10 grudnia 1981r. ks. Blachnicki wyjeżdża do Rzymu i tam zastaje go stan wojenny.  W 1982r. osiada w Carlsbergu w Niemczech i rozpoczyna organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie i stamtąd kieruje Oazą w kraju.
 
Umiera 27 lutego 1987 r. w niejasnych okolicznościach. IPN w tej sprawie w latach 2001-2006 prowadził śledztwo, które zostało podjęte ponownie w roku 2020.

21 kwietnia 1995 rozpoczął się proces beatyfikacyjny Księdza Franciszka, a od 15 września 2015 przysługuje mu tytuł Czcigodny Sługa Boży.
 
Szacuje się, że z Ruchem Oazowym i bogatą działalnością Księdza Franciszka w mniejszym lub większym lub stopniu miało styczność ok. 2 mln Polaków. Jedna z książek która się o nim ukaże będzie nosić tytuł: „Franciszek Blachnicki. Ksiądz, który zmienił Polskę”.
 
Min. na podstawie:
 
źródło: http://www.dk.oaza.pl/sluga-bozy-ks-franciszk-blachnicki-zyciorys/

KRÓTKIE REPORTAŻE O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI KSIĘDZA FRANCISZKA BLACHNICKIEGO


© 2022 - Stroną opiekuje się: Agencja IMIX Media
© 2022 - DESIGN: EDIT WYKONANIE: - Janusz Łukowski
605 158 852
605 158 852 - strony internetowe responsywne - zdjęcia okolicznościowe - reklama - Janusz Łukowski
Wróć do spisu treści