Kronika2 - Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach

Przejdź do treści

Menu główne:

PARAFIA

Kronika parafialnaSPIS WAŻNIEJSZYCH AKAPITÓW


LATA - 1976 - 1990                LATA 2011- ............
.

    Rok 1991
Z dniem 1 kwietnia zakończył pracę organisty pan Jacek Kuźnicki.
W dniach  od 21 do 28 kwietnia odbyły się Misje Święte. Prowadzili je Ojcowie Salezjanie. Wszystkie stany miały okazję i możliwość wysłuchania nauk dla nich przygotowanych. Każdy mógł pojednać się z Bogiem w sakramencie Pokuty.
Dnia 26 maja mszę Świętą prymicyjną odprawili kapłani, którzy wcześniej przebywali u nas na praktykach duszpasterskich, ksiądz Marcin Hołuj i ksiądz Stanisław Kania. Homilię wygłosił ksiądz Ryszard Rumianek.
W godzinach wieczornych 13 czerwca przybył do nas ksiądz Biskup Józef Zawitkowski, aby naszej młodzieży udzielić sakramentu Bierzmowania.
Dnia 14 czerwca zakończyło się nawiedzanie rodzin przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
28 lipca odwiedził nas ksiądz Andrzej Dobrowolski, oblat świętego Józefa, który od kilku lat pracuje na misjach w stolicy Boliwii – La Paz. Obecnie przyjechał do Polski na krótki urlop.
We wrześniu w naszej świątyni zostały poświęcone nowe, 27 głosowe elektroniczne organy. Wyprodukowane zostały przez holenderską firmę Johannes i kosztowały 350 milionów złotych. Organy te zostały zastąpione przez używaną 17 lat fisharmonię, która została przeniesiona do kaplicy w Zenonowie. Według zgodnej opinii parafian nowy instrument wzbogaca Liturgię i upiększa śpiew.

Również we wrześniu ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia Ośrodka Zdrowia w Zagościńcu. Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby przychodni sfinansowana została ze składek mieszkańców naszej parafii.
W ciągu tego roku nasza wspólnota angażowała się w działalność charytatywną. Między innymi ze składek parafian finansowane zostały obiady w Szkole Podstawowej w Duczkach dla dzieci z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej.

     Rok 1992
      W marcu odbyła się tak zwana niedziela modlitw o powołania prowadzona przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Wspólnie z nimi modliliśmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Podczas wszystkich Mszy świętych siostry głosiły nauki oraz śpiewem i grą uświetniły Liturgię. Opowiadały ciekawie o swoim zgromadzeniu i zadaniach jakie wykonują.
25 marca papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populur”dokonał reorganizacji struktury administracji Kościoła w Polsce.
Archidiecezja Warszawska została podzielona na trzy diecezje: warszawską, warszawsko – praską i łowicką.
            Nasza parafia znalazła się w granicach diecezji Warszawsko – Praskiej.
Pierwszym Ordynariuszem naszej diecezji został ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk, a jego Biskupami pomocniczymi zostali: Biskup Zbigniew Kraszewski i Biskup Stanisław Kędziora.
                                                               Ingres  Ordynariusza do katedry świętego Floriana na Pradze odbył się 12 kwietnia.
                     Na uroczystości obecni byli przedstawiciele naszej parafii z księdzem Proboszczem.
W maju towarzyszyliśmy modlitwą dzieciom przystępującym po raz pierwszy do sakramentu Pokuty i Eucharystii.

28 maja w katedrze świętego Floriana w Warszawie ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk udzielił święceń kapłańskich diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Była to uroczystość wyjątkowa dla nas gdyż święcenia otrzymał nasz parafianin Marek Solarczyk. Ksiądz Marek swą prymicyjną Mszę świętą odprawił w naszym kościele 31 maja o godzinie 11.30. Na zakończenie udzielił prymicyjnego błogosławieństwa zgromadzonym kapłanom, klerykom, rodzicom, rodzinie i wszystkim wiernym.


                      W maju razem z proboszczem grupa parafian wzięła udział w uroczystości 250 – lecia konsekracji kościoła w naszej macierzystej parafii Kobyłka. Mszy świętej przewodniczył Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.
Dnia 11 czerwca ksiądz Biskup Marian Duś udzielił sakramentu Bierzmowania uczniom klas VII i VIII ze szkól w Duczkach i Starym Grabiu.
Po trzech latach pracy w naszej parafii ksiądz Dariusz Niewęgłowski został zwolniony z obowiązków wikariusza. Nowym wikariuszem został ksiądz Arkadiusz Rakoczy.

      Rok 1993
        Na początku Wielkiego Postu, zaproszeni przez Księdza proboszcza, księża Salezjanie przeprowadzili renowację Misji Świętych. Czas ten był czasem błogosławionego skupienia, umacniania wiary i powrotu do Boga.
Dnia 4 marca ksiądz Kazimierz Romaniuk mianował kanonikiem honorowym kapituły warszawsko – praskiej naszego księdza proboszcza.


            Nasza parafia utrzymuje ścisły kontakt z Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Organizowane są niedziele powołań połączone ze zbiórką ofiar na utrzymanie Seminarium, rozprowadzane są książki i inne wydawnictwa, a dwukrotnie w ciągu roku gościmy alumnów na praktykach.
               Dnia 20 maja klerycy znów nas odwiedzili. Modliliśmy się wspólnie na Mszy świętej, a po południu rozegrano mecz piłki nożnej klerycy – ministranci.
Dnia 2 czerwca młodzież klas ósmych przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka.
Przez trzy lata (od 1990 roku) dzięki przychylności księdza proboszcza dzieci klas I – III uczyły się w salkach katechetycznych. Nauka religii wróciła do szkół, a szkoła miała chwilowe trudności lokalowe, dlatego salki katechetyczne zastąpiły sale szkolne dla najmłodszych uczniów. W sumie przy kościele uczyło się około 300 uczniów.
               W jedną z niedziel sierpnia na wszystkich mszach Świętych trzech kapłanów pracujących na Białorusi głosiło Homilie. Opowiadali o wielkiej wierze i zaangażowaniu tamtejszych wiernych, ale jednocześnie o wielkich trudnościach z jakimi się borykają. Dlatego parafianie bardzo ofiarnie  odwdzięczyli się wspomagając finansowo misjonarzy.

Kolejnym alumnem, który w naszej parafii odbywał swoja praktykę duszpasterską po ukończeniu IV roku studiów był Krzysztof Izdebski.

                Dnia 11 września zakończenie grodzenia cmentarza grzebalnego w Zagościńcu.


            Dnia 28 listopada ksiądz Stanisław Stanisław Kędziora po Mszy świętej o godz.11.30, którą celebrował w naszej świątyni, udał się do budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach, gdzie dokonał poświęcenia dwóch pięter niedawno oddanego do użytku skrzydła szkoły. Biskup zawiesił we wszystkich salach lekcyjnych krzyże, które pobłogosławił w kościele.


Wraz z zebranymi obejrzał przygotowane przez dzieci i młodzież widowisko „ Polska zawsze wierna”.

        
           Rok 1994
           W Wielkim Poście przebywał na miesięcznej praktyce duszpasterskiej diakon Marek Zdanowicz.
W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 29 maja dwaj neoprezbiterzy, którzy odbywali u nas praktyki, a więc ksiądz Marek Zdanowicz i ksiądz Paweł Mazurkiewicz odprawili Mszę święta prymicyjną. Homilię wygłosił ksiądz Józef Górzyński – prefekt Seminarium.
Z dniem 22 czerwca opuścił stanowisko wikariusza ksiądz Arkadiusz Rakoczy, a na jego miejsce skierowany został ksiądz Paweł Mazurkiewicz.
       W lipcu, trzy rodziny z naszej parafii gościły w swoich domach dzieci z Białorusi. Dzieci zaproszone zostały w związku z akcją organizowaną przez Caritas Diecezji Warszawsko – praskiej.
We wrześniu zakończono grodzenie placu kościelnego od strony ulicy Willowej. Ponadto schody i powierzchnia przed głównym wejściem do kościoła zostały wyłożone płytami granitowymi. Prace te zostały sfinansowane z ofiar złożonych przez parafian podczas kolędy 1993/94r.
Również we wrześniu praktykę duszpasterska odbywał alumn V roku Seminarium Duchownego w Warszawie Paweł Adler.
W sierpniu odwiedził nas ksiądz Andrzej Dobrowolski – Oblat świętego Józefa, obecnie pracujący na misjach w Boliwii. Ksiądz Andrzej w przeszłości pracował wśród nas jako katecheta. W czasie jednodniowego pobytu w naszej parafii wygłosił homilię i  spotkał się z młodzieżą. Opowiadał o swojej pracy i życiu mieszkańców Ameryki Południowej.Dnia 2 października wizytację kanoniczną w naszej parafii przeprowadził ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk – Ordynariusz Diecezji. W czasie swej obecności udzielił sakramentu Bierzmowania uczniom klas VIII. Aby młodsi koledzy i koleżanki głębiej przeżyli ten dzień, starsi koledzy z Ruchu Światło – Życie udekorowali świątynię odpowiednio do tej Uroczystości.

Na przełomie miesiąca października i listopada na terenie parafii zostały postawione dwa krzyże. Pierwszy uroczyście poświęcono w czasie Mszy świętej polowej 9.10
w Starym Grabiu, drugi 6.11 w Zagościńcu. Obecni na Mszach świętych mieszkańcy całej parafii modlili się wspólnie w intencji mieszkańców obu miejscowości.

„Świadectwo męczeńskie tych, którzy za wiarę i chrześcijańskie życie przyjęli cierpienie i męki, oraz odważnie ponieśli śmierć od początku, przez całe wieki dodawały Kościołowi duchowej siły i mocy” - to fragment modlitwy , której wysłuchaliśmy 13 listopada. Modlitwa była wspomnieniem o księdzu Jerzym Popiełuszce.
W grudniu, na dobre zakończenie roku, z inicjatywy proboszcza złożyliśmy ofiary pieniężne na rzecz budowy kościoła w nowo powstającej parafii Kobyłka –  Stefanówka.

          Rok 1995

            Dnia 15 stycznia Maria i Janusz Nowiccy wykonali w naszym kościele modlitwę poetycką pod tytułem „ Kolęda polska”. Była to modlitwa o Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii.
„ Cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych, mnie uczynicie – mówi Pan, to hasło akcji zbiórki funduszy na Budowę Hospicjum w Domu Zakonnym Księży Orionistów w Wołominie.

Od 13 lutego rozpoczęło się odnawianie wnętrza naszej świątyni – malowanie ścian.
Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie skierował na praktykę duszpasterską do naszej parafii alumna VI roku diakona Sławomira Wyszyńskiego na okres od 4 marca do 16 kwietnia.

Abyśmy mogli głębiej przeżyć okres 40 – sto dniowego Wielkiego Postu, Maria i Janusz Nowiccy wykonali modlitwę poetycką „ To człowiek zgotował taki los” - poświęconą Męce Pana Jezusa oraz męczeńskiej śmierci naszych rodaków w Katyniu.
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego odnowiliśmy Akt Zawierzenia całej Diecezji Miłosierdziu Bożemu.
              Maj zawsze obfituje w wydarzenia. Dzieci klas trzecich obchodzą rocznicę swojej I Komunii, a uczniowie drugich klas pierwszy raz przystąpili do Stołu Pańskiego.
Także w maju nasze grupy parafialne wzięły udział w uroczystych obchodach ku czci świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Spod pomnika Kościuszkowców  procesyjnie, wierni przeszli do katedry świętego Floriana, gdzie odbyła się Msza święta koncelebrowana z udziałem Biskupów naszej Diecezji.

      Dnia 24 maja o godzinie 17.00 odbyła sie procesja błagalna o urodzaje i błogosławieństwo w pracy do ołtarza polowego przy krzyżu misyjnym w Lipinkach. Tam też odprawiona została w tej intencji Msza święta.

W czwartek 25 maja kilkuosobowa grupa kleryków odwiedziła nasza parafię. Seminarzyści wzięli udział we Mszy świętej i nabożeństwie majowym, na którym to wszyscy modlili sie o powołania w naszej parafii.

W niedzielę 4 czerwca o godzinie 11.30 ksiądz Sławomir Wyszyński, neoprezbiter, który dzień wcześniej przyjął święcenia kapłańskie, odprawił pierwszą Msze świętą i każdemu udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

Od czwartku 22  do soboty 24 czerwca odprawiona została doroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowująca nas do głębszego przeżycia odpustu ku czci naszej Patronki. Po Mszy świętej głównej odbyła się procesja z udziałem księży z Dekanatu.

W dniach od 26 do 28 czerwca grupa dzieci w ilości 42 osób pod opieką pani Teresy Olechowskiej, wzięła udział w I Kongresie Misyjnym na Jasnej Górze. Dodać tu należy, że w parafii działa Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Pod koniec czerwca przywitaliśmy nowego wikariusza, neoprezbitera Wojciecha Olędzkiego, który zastąpił księdza Pawła Mazurkiewicza.
Od czwartku 24 sierpnia miesięczną praktykę w naszej parafii rozpoczął alumn V roku Seminarium Duchownego Wojciech Jasionek.

W niedzielę 17 września zorganizowana została loteria fantowa, z której dochód przeznaczony został na remont dachu kościoła i plebanii.
Legion Maryi naszej parafii zorganizował 21 października całodniową pielgrzymkę do Niepokalanowa.

W dniu 29 października o godzinie 14.00 odprawiona została Msza święta przy nowo postawionym krzyżu w miejscowości Grabie Nowe.

W niedzielę 26 listopada na wszystkich przedpołudniowych Mszach świętych ksiądz Bogdan Sałański – proboszcz nowo powstającej parafii Guzew wygłosił kazania, a parafianie złożyli ofiary na potrzeby parafii.

      Rok 1996

      Na ten rok zaplanowane zostało odnowienie posadzki w kościele, całkowite wykończenie sali konferencyjnej oraz przylegających do niej korytarzy.
Od 25 lutego praktykę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął alumn VI roku Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, diakon Mirosław Dec.
W maju, miesiącu poświęconym Najświętszej Matce, dzieci z trzech szkół należących do naszej parafii przystąpiły do I Komunii świętej. Pierwsza grupa przeżyła ten uroczysty dzień 12 maja, natomiast druga 19 maja. Wszystkie dzieci zaprezentowały sie w strojach liturgicznych.

Sakrament Bierzmowania nasza młodzież przyjęła z rąk jego Ekscelencji księdza Biskupa Stanisława Kędziory w dniu 1 czerwca.
2 czerwca, pochodzący z naszej parafii ksiądz Marek Danielewski odprawił Mszę święta prymicyjną i udzielił wszystkim obecnym i każdemu z osobna błogosławieństwa.

Tradycją już jest, że wspieramy oddział warszawsko – praski „ Caritasu” tak też było 16 czerwca tego roku. Każdy mógł zakupić cegiełkę na ten szczytny cel.

Wakacje są  czasem  odpoczynku,  ale i  corocznych  pielgrzymek  do  sanktuariów w Polsce. Nasi parafianie są stałymi uczestnikami pieszych pielgrzymek do Częstochowy.
Także w czasie wakacji, 28 sierpnia ksiądz Jan Śmigasiewicz wygłosił kazania, a my złożyliśmy ofiary na budowę kaplicy i domu parafialnego w Helenowie.
Od 23 sierpnia do 22 września praktykę duszpasterską w naszej parafii odbył alumn V roku Seminarium Leszek Rasztawicki.

„O Pani, pomóż nam przezwyciężać grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi” - pod takim hasłem witano cudowną figurkę Matki Boskiej Fatimskiej w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie.
W uroczystościach tych wzięli udział także nasi parafianie.

21 września grupa młodzieży z naszej parafii, przygotowująca sie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, wzięła udział w V Zlocie Młodzieży Diecezji Warszawsko – Praskiej w Ossowie. Uroczystości przewodniczył Biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk. Był czas przygotowania do Liturgii, możliwość pojednania w sakramencie Pokuty oraz uroczysta msza Święta, a później spotkanie przy muzyce.

W Wigilijną noc, zanim rozpoczęła się Pasterka, młodzież z Ruchu Światło – Życie poprowadziła wspólne kolędowanie, jako wprowadzenie do głębszego przeżycia świąt.

      Rok 1997

      Styczeń jest miesiącem odwiedzin rodzin parafii przez naszych duszpasterzy. Księża wyruszyli od razu po świętach Bożego Narodzenia i skończyli nawiedzanie w ostatni dzień stycznia.

Wielki Post to czas szczególny w życiu parafii. Dzieci odprawiły przygotowane specjalnie dla nich Drogi Krzyżowe, włączając sie w czytanie rozważań do kolejnych stacji. Rekolekcje przeprowadził ksiądz parafii Majdan Władysław Trojanowski. Ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiliśmy wędrując ulicami parafii.
Dnia16 marca odbył się u nas Rejonowy Dzień Modlitw Ruchu Światło – Życie.
W marcu także zakupione zostały lichtarze, naczynie na wodę święconą oraz świece do ołtarza.
Dnia 4 maja  włączyliśmy się do ogólnopolskiej zbiórki darów dla pogrążonej w biedzie Albanii.
Kolejna Msza święta o urodzaje i błogosławieństwo w pracy ludzkiej, poprzedzona procesja odprawiona została 4 maja przy ołtarzu polowym obok krzyża w Grabiu Starym.

Maj bardzo często jest miesiącem sakramentów. Najpierw trzecie klasy świętowały rocznicę swojej I Komunii świętej – 4 maja. Uczniowie klas drugich w strojach liturgicznych przyjęły I Komunię świętą – 11maja ( I grupa), a 18 maja ( II grupa). Zaraz potem młodzież przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk księdza Biskupa Stanisława Kędziory.
Z okazji Dnia Matki dzieci z Koła Misyjnego przedstawiły życzenia w formie montażu słowno – muzycznego.
8 czerwca ksiądz Wojciech Jasionek odprawił Mszę świętą prymicyjną i udzielił każdemu błogosławieństwa.
W tym roku po raz pierwszy dzieci naszej parafii wyjechały na kolonie organizowane przez Caritas do nadmorskiego ośrodka w miejscowości Podczele k/Kołobrzegu. Kierownikiem kolonii i głównym organizatorem była pani Marianna Reszczyk. Opiekę nad dziećmi sprawowała także katechetka pani Bogusława Kowalczyk.                W lipcu zbieraliśmy dary ( odzież i stroje komunijne), które pojechały do Białorusi, gdzie przekazane zostały naszym rodakom tam mieszkającym.
Także w lipcu łączyliśmy się w modlitwie i pomoc rzeczową z naszymi rodakami z południa Polski, które nawiedziła wielka powódź. Pomoc nie była jednorazowa, jeszcze wielokrotnie kierowaliśmy tam nasze wsparcie materialne.
24 sierpnia wysłuchaliśmy nauk o działalności polskich księży na Białorusi oraz złożyliśmy ofiary dla polskiej parafii na tamtym terenie.

Dnia 20 września młodzież pod opieką księdza wikariusza Wojciecha pojechała kolejny już raz na zjazd młodzieży nasze Diecezji do Ossowa. Zlot ten jest etapem w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
19 października rozpoczął się Tydzień Misyjny. Naukę dla nas wygłosiła siostra ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek, która  pracuje na kontynencie Afryki. Nasi mali misjonarze pod opieką katechetki pani Teresy Olechowskiej zorganizowali loterię fantową, z której dochód został przekazany na misje.

   

         Rok 1998
          Styczeń, jak co rok, jest miesiącem spotkania z duszpasterzami w naszych domach, natomiast już 1 lutego Ordynariusz Kazimierz Romaniuk poświęcił Stację Opieki Medycznej i Pomocy Charytatywnej w Wołominie. Swoją opieką stacja obejmuje także mieszkańców naszej parafii. Jest to placówka bardzo potrzebna na naszym terenie.

Dnia 8 marca kapłan z Ośrodka Charytatywnego „ Tylko z darów Miłosierdzia” w Warszawie wygłosił homilię, a my wsparliśmy ofiarami działalność ośrodka.
Legion Maryi naszej parafii zorganizował w dniach od 28 do 29 marca pielgrzymkę do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej. Przy okazji była możliwość zwiedzania miejsca kultu.
Przed Wielkanocą panie z parafialnego Caritasu zorganizowały sprzedaż baranków wielkanocnych. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na potrzeby potrzebują - cych z naszej parafii.

W maju powiększyło się grono osób przystępujących do Stołu Pańskiego.
W kolejne niedziele 17 i 24 maja uczniowie klas drugich ze szkoły w Duczkach, Starym Grabiu i Zagościńcu, w pięknych strojach liturgicznych, w pełni uczestniczyli w uroczystej Eucharystii.
Kolejna, jak co roku, procesja błagalna o urodzaje i błogosławieństwo w pracy ludzkiej odbyła się 20 maja i zakończyła Msza świętą przy krzyżu w Nowym Grabiu.

Młodzież ósmych klas przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk księdza Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego dnia 28 maja.

            „ Pokój i miłość wszystkim dzieciom świata” - to hasło II Ogólnopolskiego Kongresu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, który odbył sie w Częstochowie 30 i 31 maja. Na Kongres wyjechała delegacja dzieci z naszej parafii pod opieką katechetek, pani Teresy Olechowskiej, Anny Pałaszewskiej i Bogusławy Kowalczyk oraz wikariusza księdza Wojciecha Olędzkiego. Nasi mali misjonarze przedstawili dwie inscenizacje : „ Powołanie Apostołów” i „ Praca na misjach”. Występ naszych młodych aktorów został bardzo ciepło przyjęty.

             

II KONGRES MISYJNY DZIECI
         Dnia 14 czerwca neoprezbiter ksiądz Leszek Rasztawicki odprawił Mszę święta prymicyjną udzielając błogosławieństwa, a wraz z końcem czerwca został mianowany wikariuszem naszej parafii. Zastąpił dotychczasowego wikariusza, księdza Wojciecha,  którego skierowano do Warszawy.

               W lipcu, drugi juŻ raz nasze dzieci wyjechały na kolonie organizowane przez Caritas naszej Diecezji. Kierownikiem koloni, tak jak w roku ubiegłym była pani Marianna Reszczyk. Opiekę nad dziećmi sprawowała również pani Bogusława Kowalczyk i Jolanta Kielak. Dzieci wróciły bardzo zadowolone z wypoczynku i faktu poznania nowego miejsca. Koloniści wypoczywali w Krasnobrodzie, bardzo malowniczym miasteczku koło Zamościa.                 Na początku września Legion Maryi zaprosił chętnych do wyjazdu na pielgrzymkę do Jasnogórskiej Pani. Wyjechała grupa 45 osób.

                       Trzecia sobota września to dzień spotkania młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania na VII Zlocie Młodzieży Diecezji Warszawsko – praskiej w Ossowie.
W tym roku także grupa naszej młodzieży pod opieką wikariusza, księdza Leszka oraz pani Teresy Olechowskiej – katechetki, wzięła udział w zlocie.

Dzień 16 października w tyn roku miał szczególny charakter. To już 20 lat jak polski Biskup piastuje najwyższy urząd w Kościele. Pamiętamy i Nim w swoich modlitwach prosząc Boga, by pozwolił Janowi Pawłowi II jak najdłużej kierować Kościołem.Uroczyście, na Mszy świętej kandydaci zostali przyjęci do grona Ministrantów. Złożyli uroczystą przysięgę, a ksiądz proboszcz nałożył im komże.

       Rok 1999

        Jak co rok zaraz po świętach Bożego Narodzenia do końca stycznia księża odwiedzili parafian z kolędą.
        W raz z rozpoczynającym się Wielkim Postem odprawiane są dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Jedno jest specjalnie przygotowane dla dzieci i prowadzone przez dzieci pod opieką katechetów. Drugie skierowane jest do młodzieży i pozostałych dorosłych.
         Również w Wielkim Poście młodzież Ruchu Światło – Życie wyjechała do Urli na wypoczynek połączony z modlitwą, jako głębsze przeżycie tego szczególnego czasu.

        W dniach od 6 do 7 marca Legion Maryi zorganizował pielgrzymkę do miejsco - wości Ląd koło Lichenia na Misterium Męki Pańskiej.

        Rekolekcje wielkopostne przeprowadził redaktor tygodnika Niedziela Warszawska ksiądz Henryk Zieliński. W godzinach przedpołudniowych uczniowie szkół parafii odbywali swoje spotkania w ramach zajęć lekcyjnych w szkole. Po południu rekolekcje odprawiali dorośli parafianie.

             W dniu 13 marca podjęliśmy bardzo ważną decyzje dla dobra dzieci naszej parafii. Postanowiliśmy przyspieszyć realizację planu dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy szkole  w Duczkach, wspierając plan dobrowolnymi ofiarami.

           Przed świętami Wielkiej Nocy członkowie Akcji Katolickiej przeprowadzili akcję zbiórki artykułów spożywczych i dowolnych wpłat pieniężnych na rzecz najbardziej potrzebujących w naszej parafii.

            Wielki Tydzień rozpoczął się boleśnie. Miejsce spoczynku naszych parafian, których Bóg powołał do wieczności, zostało w znacznym stopniu zdewastowane. Zniszczone zostały nagrobki, a na niektórych nagrobkach i elementach ogrodzenia wymalowano znaki szatana.

                  Prasa regionalna pisała o tym wydarzeniu na głównych stronach i bardzo obszernie.
Jak się później okazało nasz cmentarz nie był jedynym, który w tym czasie uległ dewastacji – poinformowali proboszcza policjanci.             W Wielki Czwartek i Piątek wieczorem młodzież z Ruchu Światło – Życie wystawiła współczesną sztukę religijną „ Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa w XX wieku”. Sztuka bardzo głęboko ukazała jak często przyczyniamy się do tego, że Chrystus upada.

            Podczas Adoracji Grobu Jezusa, Ochotnicza Straż Pożarna z Zagościńca, która właśnie obchodziła 65 lecie swego istnienia, trzymała Honorową wartę.                Dnia 18 czerwca na wszystkich Mszach świętych ksiądz Piotr Pieczatowski, Pallotyn z Ząbek wygłosił kazania przybliżające nam Orędzie Fatimskie.

                Ksiądz kanonik Roman Soszyński z Komitetu Odbudowy Kościołów na Białorusi, w ostatnią niedzielę kwietnia głosił dla nas kazania, a my mogliśmy swoimi ofiarami przyczynić sie do odbudowy kościoła w Kamieńcu Litewskim. Aby nasi rodacy mogli jak najszybciej spotykać się na Uczcie Eucharystycznej w odbudowanej świątyni.

             Maj tego roku był wyjątkowo bogaty w wydarzenia. Jak co roku w pierwszą niedzielę swój dzień świętowali uczniowie klas trzecich obchodząc Rocznicę I Komunii. Druga i trzecia niedziela  to uroczystość I Komunii świętej dla uczniów klas drugich z trzech szkól w parafii.

           Dnia 12 maja odbyła się kolejna procesja błagalna o urodzaje i błogosławieństwo w pracy ludzkiej, zakończona Mszą świętą przy krzyżu w Lipinach Nowych.

            Z kolei 14 maja pod opieką księdza proboszcza i katechetek grupa uczniów pojechała do Warszawy na uroczystą procesję i Mszę świętą ku czci świętego Andrzeja Boboli.

           W dniach 22 i 23 maja Biskup Kazimierz Kędziora przeprowadził wizytację kanoniczną. W ramach wizytacji udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.          Na głównej Mszy świętej powitaliśmy wielu gości : księży naszego Dekanatu oraz władze Gminy Wołomin w osobie pana Pawła Solisa. Po wieczornej Mszy świętej Biskup spotkał się w szkole w Duczkach z nauczycielami pracującymi w parafii.          „ Bóg jest miłością” - od takiego ołtarza rozpoczęła się procesja Bożego Ciała ulicami parafii do czterech ołtarzy prowadzona przez zakupiony  w ostatnim czasie krzyż procesyjny.

 

 

             W ostatnia niedzielę czerwca uroczyście świętowaliśmy odpust parafialny ku czci naszej Patronki, poprzedzony 40 – to godzinnym adorowaniem Najświętszego Sakramentu.

            „Umiłowany Ojcze święty, lud Boży Diecezji Warszawsko – Praskiej, razem ze swymi Pasterzami, wita Cię z największą radością i ogromną wdzięcznością, choć te uczucia byłyby bardziej żywe, gdybyś mógł pozostać z nami nieco dłużej” - to słowa powitania Ojca świętego Jan Pawła II w Radzyminie – mieście Cudu nad Wisłą. Wielu z naszych parafian uczestniczyło w tym niecodziennym spotkaniu.

               Kolonie, które nie uczą złego – tym razem w Kołobrzegu i Ustce odpoczywały nasze dzieci na koloniach organizowanych przez Caritas. Kolejny raz organizacją i opieką na miejscu zajęła sie pani Maria Reszczyk, której pomagał ksiądz Andrzej Sobczyk i jego talent do gry na gitarze i śpiewu.
              „Radość przebaczania” to hasło kolejnego już Zlotu młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania, który zawsze odbywa sie w Ossowie przy pomniku Bohaterów Bitwy Warszawskiej. W spotkaniu tym wzięła udział również nasza młodzież z opiekunami: księdzem Leszkiem Rasztawickim, panią Teresą Olechowską i Bogusławą Kowalczyk.            W Tygodniu Miłosierdzia trwającym od 3 do 10 października zorganizowana została zbiórka funduszy na Diecezjalne Dzieło Miłosierdzia.

            Także w październiku świątynia nasza zmieniła wygląd w wewnątrz. Zamiast dotychczasowych krzeseł stanęły piękne i stylowe ławki.

             Po miesiącu działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej przy naszym kościele możemy stwierdzić, że pomysł jest dobry. Dzieci są bardzo zadowolone z rodzaju zajęć prowadzonych w placówce i warunków, w jakich się odbywają. Zajęcia bowiem odbywają się w jednej z dotychczasowych salek katechetycznych.

              Rekolekcje Adwentowe w dniach od 28 listopada do 1 grudnia przeprowadził ksiądz Wiesław Bocheński – proboszcz parafii pod wezwaniem Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Tłuszczu.

              Od niedzieli 12 grudnia rozpoczęła się sprzedaż świec wigilijnych  Caritas, z której dochód przeznaczony został na przygotowanie paczek dla potrzebujących z okazji świąt Bożego Narodzenia.

             W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia gościliśmy w naszej parafii młodzież, która przyjechała do Warszawy na Europejskie Spotkania Młodych pod patronatem Wspólnoty z Taize. Nasza młodzież także bardzo licznie wzięła udział w tych spotkaniach.

           Rok 2000

           Nowy rok, jak zawsze rozpoczyna się wizytami  duszpasterskimi czyli kolędą.

           Dnia 6 lutego młodzież oazowa naszej parafii wystawiła „ Program Kabaretowy”, z którego dochód przekazany został na cele parafialnego Caritasu. Przedstawienie zaprezentowane został w szkole w Duczkach.

            Dnia 12 lutego w czasie specjalnej Mszy świętej modliliśmy się za zmarłego Macieja Krasińskiego – projektanta naszej świątyni.

           Od 10 lutego przez 10 kolejnych tygodni odbywały się nauki dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Wszyscy, którzy w najbliższym czasie pragną zawrzeć związek małżeński, mogli w kursie wziąć udział.

          19 lutego Legion Maryi zorganizował pielgrzymkę do Warszawy. W programie pielgrzymki było zwiedzanie świątyń Jubileuszowych, Zamku Królewskiego oraz krypty w kościele świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście.

        Dnia 4 marca otoczyliśmy opieka modlitewna pasterza naszej Diecezji Biskupa Kazimierza, w dniu Jego imienin.

        Dnia 8 marca rozpoczął się Wielki Post, a wraz z nim Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych parafian. Rekolekcje wielkopostne poprowadził ksiądz Marek Kruszewski z Zielonki.
         W Środę Popielcową rozpoczęło swoje modlitewne spotkania „ Apostolstwo Dobrej Śmierci”.

        Dnia 25 marca obchodziliśmy 8 rocznicę powstania naszej Diecezji, a w związku z tym kierowaliśmy do Boga modlitwy dziękczynne za naszą wspólnotę diecezjalną i naszego Pasterza, Biskupa Kazimierza.

        Dnia 9 kwietnia rozpoczęła się akcja sprzedaży baranków wielkanocnych prowadzona przez Caritas Warszawsko – Praski oraz nasz parafialny Caritas.

         W Wielkim Tygodniu parafialny Caritas rozprowadzał paczki żywnościowe osobom najbardziej potrzebującym w naszej parafii.

         Przed samymi świętami Wielkanocnymi stanęły w kościele 4 stylowe konfesjonały.                Maj  to miesiąc sakramentów. 7 maja uczniowie klas trzecich świętowali rocznicę I Komunii świętej, 14 maja pierwsza grupa, a 21 maja druga grupa uczniów II klas przystąpiła do Stołu Pańskiego, natomiast 30 maja Biskup Tadeusz Pikus udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.
               W dniach od 6 do 7 maja Legion Maryi zorganizował pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik , Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowic.

               „Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże Ojcze święty”- 80 rocznica urodzin Jana
Pawła II to dzień gorących modlitw o zdrowie dla naszego wielkiego Polaka.                   Dnia19 maja, po raz kolejny grupa dzieci pod opieką księdza proboszcza i katechetek; pani Olechowskiej i Kowalczyk pojechała do katedry świętego Floriana w Warszawie na doroczne obchody ku czci świętego Andrzeja Boboli. Dzieci zaprezentowały się w swoich liturgicznych strojach.

                Dnia 28 maja składaliśmy ofiary na witraż do katedry świętego Floriana. Treścią witrażu będzie postać świętego Józefa i kościoły miasta i gminy Wołomin, między innymi i nasz.

               Dnia 31 maja wyruszyła procesja do ołtarza polowego przy krzyżu w Zagościńcu, zakończona Mszą święta o urodzaje i błogosławieństwo w pracy.

              „ Niesiemy światu radość” - kolejny Zjazd Papieskiego Dzieła Misyjnego dzieci odbył sie w Częstochowie 1 czerwca. Nasze dzieci również wzięły w nim udział. Grupę zorganizowała i prowadziła pani Teresa Olechowska z pomocą pani Anny Pałaszewskiej.

                       W dniach  od 10 do 11 czerwca odbyła się pielgrzymka do Torunia i Górki Klasztornej zorganizowana przez Legion Maryi.

               Młodzież naszej parafii wzięła udział w dekanalnym Spotkaniu Młodzieży w Kobyłce, które odbyło się w ramach Roku Jubileuszowego, w dniu 10 czerwca.

               Wakacje to czas odpoczynku dla dzieci od zajęć w szkole, a dla ruchów parafialnych od regularnych spotkań i prac. Podziękowaliśmy za kolejny rok pracy wspólną modlitwą.

               W dniach od 22 do 24 czerwca, doroczną Adoracją Najświętszego Sakramentu przygotowywaliśmy się do odpustu ku czci Naszej Najświętszej Patronki – Matki Nieustającej Pomocy. W każdą godzinę adorowała inna część mieszkańców naszej parafii, a w czasie niedzielnej Mszy świętej dziękowaliśmy Jej za opiekę modlitwą i uroczystą procesją wokół kościoła.

           Dnia 2 lipca gościliśmy w naszej parafii diakona z Białorusi Jerzego Chiniewicza. Wysłuchaliśmy Jego nauk i wsparliśmy ofiarami odbudowę kościoła w Kamieńcu Podolskim.

           Dnia 9 lipca z okazji 35 rocznicy poświęcenia i wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Grabiu, przed remizą odbyła się uroczysta Msza święta dziękczynno – błagalna.

          Dnia 29 lipca grupa parafian wyjechała na pielgrzymkę do Lichenia. Pielgrzymkę zorganizowały panie z Legionu Maryi Naszej parafii.

           W sierpniu ruszyły doroczne pielgrzymki do Jasnogórskiej Pani. Każdego roku wielu naszych parafian pielgrzymuje z Warszawy do Częstochowy. Ksiądz proboszcz na specjalnej Mszy świętej udzielił pielgrzymującym błogosławieństwa.

               „Plon niesiemy plon” - 20 sierpnia w Grabiu Starym odbyły sie Dożynki Gminne.
Mszy  świętej z udziałem władz Miasta i Gminy Wołomin: Pana Pawła Solisa i Krzysztofa Wytrykusa , duchowieństwa Dekanatu oraz mieszkańców parafii i gości przewodniczył ksiądz proboszcz Zygmunt Krysztopa.

               Dnia 27 sierpnia odbyła się zbiórka na budowę kościoła parafialnego w Józefowie koło Legionowa. Ofiary zebrali przedstawiciele parafii Józefów wytypowani przez swojego Proboszcza.

                Wrzesień – początek roku szkolnego i pracy Ruchów Katolickich w parafii. Mszą świętą wszyscy rozpoczęli nowy rok pracy i nauki. Wraz z nim wznowione zostały Msze święte dla dzieci z Liturgią Słowa przygotowywaną przez dzieci pod opieką katechetów.

               Miejscowości niedaleko naszej parafii: Kraszew Stary i okolice dotknęła straszna tragedia. Huragan zniszczył zabudowania, dlatego solidarnie zebraliśmy ofiary na ten cel. Oprócz tego ksiądz proboszcz w imieniu parafian przekazał okna, drzwi i parkiet, który pozostał z budowy naszej świątyni.

              W październiku rozwija się coraz silniej tradycja odmawiania w kościele Żywego Różańca. Odmawiają go dzieci pod opieką katechetów oraz członkowie Legionu Maryi.

               Dnia 22 października młodzież Oazowa przeprowadziła akcję sprzedaży zniczy z przeznaczeniem funduszy na pokrycie kosztów wyjazdu na spotkanie formacyjne.

                 Dnia 11 listopada -  82 rocznica odzyskania niepodległości przez nasz kraj. To bardzo szczególny dzień dla Polaków, dlatego po uroczystej Mszy świętej zapaliliśmy znicze i modliliśmy się za dusze wszystkich, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

                Dnia 25 listopada księża naszej parafii wzięli udział  w Konferencji Regionalnej dla kapłanów, która odbyła się w Ząbkach. Tematem Konferencji był nowy program Roku Duszpasterskiego.

               Wraz z rozpoczęciem się Rekolekcji Adwentowych, na specjalnie przygotowanych miejscach umieszczone zostały obrazy : wizerunek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w nowej zdobionej ramie i wizerunek świętego Józefa Oblubieńca.

                             

              Dnia 7 grudnia grupa parafian pielgrzymowała do kościoła Świętej Trójcy w Kobyłce, który jest stacyjnym kościołem Roku Jubileuszowego.

                Rekolekcje Adwentowe przeprowadził Pallotyn ksiądz Piotr Pieczatowski.

                Od 10 grudnia rozpoczęła się sprzedaż świec wigilijnych, zorganizowana przez Caritas diecezjalny. Część zebranych funduszy wspomaga parafialny Caritas w przygotowaniu paczek na święta dla rodzin potrzebujących parafii.

                Na święta Bożego Narodzenia mieliśmy miłą niespodziankę. Od tego roku w świątyni naszej stanęła "ruchoma szopka". Najwięcej radości oczywiście wywołała w oczach i sercach najmłodszych, ale uważnie przyglądali się jej także dorośli.
 Rok 2001

                  Parlament Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2001 rokiem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.                 Styczeń to miesiąc spotkań z duszpasterzami w naszych domach podczas kolędy.

             Dnia 18 lutego przeprowadzona została zbiórka na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Indiach.

             Dnia 28 lutego rozpoczął się Wielki Post. W tym roku, w czasie tego okresu szczególny akcent położono na modlitwę o trzeźwość narodu.
            Także w czasie Wielkiego Postu, czyli przygotowania do głębszego przeżycia świąt Wielkanocnych w kościele, w prezbiterium stanęły dwa komplety foteli, a obrazy Bożego Miłosierdzia i portret siostry Faustyny oprawione  zostały w piękne stylowe ramy.

     

                     W dniach od 11 do 14 marca odprawialiśmy nasze Rekolekcje. Przeprowadził je Pallotyn ksiądz Józef Pac. Każdy dzień miał swój charakter, hasło dnia, a świątynia delikatny wystrój pasujący do tematu.
                     Przez dwie niedziele przed Wielkanocą trwała sprzedaż „chlebków miłości”. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na potrzeby Caritasu diecezjalnego i naszego parafialnego.

                     Legion Maryi zorganizował trzydniową ( od 4 do 6 maja) pielgrzymkę na Wybrzeże ( Hel, Gdańsk, Sopot i Swarzewo). Pielgrzymi zwiedzali piękne polskie sanktuaria.

                      Uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii odbyła się w niedziele 20 oraz 27 maja. Rocznicę I Komunii świętej uczniowie trzecich klas przeżywali 13 maja.

                      Doroczna procesja błagalna o urodzaje i błogosławieństwo w pracy ludzkiej odbyła się 23 maja . Procesja zakończyła się  Mszą świętą przy ołtarzu polowym przygotowanym przy krzyżu w Lipinkach.

                     W dniu 10 czerwca homilie wygłosił i ofiary zebrał ksiądz K. Klapacz proboszcz nowo powstałej parafii Józefów koło Legionowa. Tego dnia również Mszę święta odprawił neoprezbiter Diecezji Białostockiej ksiądz Andrzej Dębski, a homilię wygłosił ksiądz Marek Solarczyk – wykładowca Seminarium Duchownego w warszawskim Tarchominie.

                    Dnia 14 czerwca bardzo licznie, uroczyście, po głównej Mszy świętej wyruszyliśmy ulicami  parafii w procesji Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Mali chłopcy z Różańcem, dziewczynki w kolorowych strojach, Bielanki z koszyczkami pełnymi kwiatów, dorośli z chorągwiami i sztandarami dziękowali za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nawet pogoda sprzyjała tej doniosłej uroczystości.

 

 

                 Od 21 czerwca rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona odpustem ku czci naszej Najświętszej Matki.

                 Z końcem czerwca nastąpiła zmiana wikariusza w naszej parafii. Ksiądz Leszek Rasztawicki został skierowany  na drugi kierunek studiów, a u nas rozpoczął swoją posługę ksiądz Krzysztof Budzyński.

                Latem tego roku chodniki cmentarza w Zagościńcu zostały wyłożone kostką. Ułatwiły one dojście do mogił zmarłych parafian.                Dnia 29 lipca kazania wygłosił i zebrał ofiary na budowę kościoła w Kamieńcu
na Białorusi ksiądz Czesław Bak z Siedlec.

                 W dniach od 16 do 22 września w kaplicy przy naszym kościele zorganizowana została wystawa „Wspomnienie o osobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Pomysłodawcą wystawy był parafianin, nauczyciel języka polskiego pan Rafał Pazio. Wystawę otworzył ksiądz doktor Marek Solarczyk. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

                 Podczas spotkania młodzieży w Ossowie, w dniu 22 września, kandydaci do sakramentu Bierzmowania, złożyli na ręce Biskupa Ordynariusza prośby o udzielenie  Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Wśród obecnych na zlocie była grupa naszej młodzieży pod opieką wikariusza księdza Krzysztofa i katechetek pani Teresy Olechowskiej i Bogusławy Kowalczyk. Młodzi dobrze spędzają ten wspólny czas i zawierają nowe znajomości.

  

                     Dnia 21 października kazania wygłosił Pallotyn ksiądz Marian Dziczek, a parafianie wsparli dzieło zakonu dobrowolnymi ofiarami.

                   Grudzień, od kilku już lat obfituje w akcje charytatywne wspierające potrzebujących. Jedna z nich jest sprzedaż świec wigilijnych, a drugą zbiórka darów dla rodzin w potrzebie. Z zebranych artykułów panie z parafialnego Caritasu przygotowały paczki  na święta Bożego Narodzenia.

     Rok 2002

                 Jak każdego roku w miesiącu styczniu, nasi duszpasterze odwiedzili parafian w ich domach.

                Dnia 5 lutego oddano do użytku nowe organy. Jest to nowoczesny instrument niemieckiej firmy Ahlborn model SL 300. Organista pan Krzysztof Szczurowski pochwalił zakup nowego instrumentu i jego możliwości.

               Z dniem 1 marca powołane do życia zostało czasopismo „Boży Posłaniec”, który współtworzony jest także przez nasza parafię. Już w pierwszym numerze mogliśmy przeczytać artykuł dotyczący naszej parafii oraz zobaczyć fotografię naszej świątyni.                    Rekolekcje w Wielkim Poście przeprowadził Michalita ksiądz Bogdan Galek, który wrócił do kraju po kilkunastu latach pracy na misjach w Paragwaju. Czas rekolekcji od kilku już lat podzielony jest na dwie części. Jedna skierowana jest do dorosłych, druga to rekolekcje szkolne. Uczniowie zwolnieni byli z zajęć w szkołach, a w kościele przygotowano dla nich specjalne cykle nauk. W pierwszej grupie nauk wysłuchiwali uczniowie gimnazjum, drugiej, uczniowie klas IV – VI, natomiast w trzeciej najmłodsi, czyli klasy od O do III nauczania początkowego.Także w marcu zakończono montaż  sześciu witraży:
1. Kardynał Stefan Wyszyński
2. Papież Jan Paweł II
3. Maksymilian Maria Kolbe
4. Siostra Urszula Ledóchowska
5. Bóg Ojciec
6. Godło papieskie

                  W dniach od 17 do 24 marca w sklepach z artykułami spożywczymi parafii prowadzona była zbiórka artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na paczki z okazji świąt dla potrzebujących rodzin w parafii oraz sprzedaż baranków i chlebków, jako wsparcie podopiecznych Caritasu.

                Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Kazimierz Kędziora, w dniu 18 kwietnia udzielił sakramentu Bierzmowania uczniom klas III gimnazjum w Duczkach.

               W maju jak każdego roku najmłodsi przeżywali wielkie uroczystości. 5 maja uczniowie klas trzecich rocznicą przeżywali raz jeszcze swoją I Komunię świętą. Natomiast 12 i 19 maja uczniowie klas drugich z trzech szkól z terenu parafii przeżywali swoją I Komunię świętą.

              Coroczna procesja błagalna o urodzaje i błogosławieństwo w pracy ludzkiej przeszła ulicami parafii 18 maja do krzyża w Grabiu Starym. Tam też odbyła się Msza święta w tej intencji.

               W dniu 29 maja Mszę świętą prymicyjną odprawił nasz parafianin, diakon Franciszkanin Michał Pergoł.

             W maju trwały prace na placu przed kościołem. Przy wejściu głównym położona została kostka,  troje drzwi wejściowych zostało wymienionych na nowe, a na bocznych filarach przy wejściu zawisły godła – papieskie i maryjne.                   Także w maju parafianie mogli oglądać kolejna wystawę. Tym razem oglądaliśmy fotografie i poznawaliśmy wiadomości o życiu Cypriana Kamila Norwida. Wystawę tę przygotował pan Rafał Pazio.
                          „Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa”.                W dniach od 2 do 9 czerwca parafia przeżywała Misje święte, które przeprowadzili księża Pallotyni z Ząbek.         Święto parafii rozpoczęło się od odsłonięcia tablicy upamiętniającej konsekrację, którego dokonał Biskup Kazimierz Romaniuk.

 

          Po odsłonięciu tablicy Biskup w asyście kapłanów z Dekanatu odprawił uroczystą Mszę świętą, na której poświęcił nasza świątynię.

 


Każdy dzień Misji Świętych charakteryzowało  konkretne hasło :

Niedziela  „ Bóg tak umiłował świat”
Poniedziałek „ Chrystus nasza nadzieją”
Wtorek „ Chrystus naszym życiem”
Środa „ Cierpienie i śmierć w życiu człowieka”
Czwartek „ Powołanie kapłańskie w życiu człowieka i całego ludu”
Piątek „ Wiara – nasza mocą, Krzyż Chrystusa – potęga wiary”
Sobota „ Małżeństwo i rodzina wypełnieniem Bożej miłości”
Niedziela „ My chcemy Boga”

                     W piątek po Drodze Krzyżowej z Krzyżem Misyjnym został on zainstalowany na placu przed kościołem.
Misje zakończyły się uroczystym błogosławieństwem i odpustem.

             

                  W dniu 18 czerwca gościliśmy w parafii księdza Biskupa Stanisława Kędziorę. Biskup zaproszony został po to, by poświęcić nowo wybudowaną salę gimnastyczną przy Zespole Szkól w Duczkach.                        Także w czerwcu, przy bramie głównej została zainstalowana nowa, przejrzysta i duża tablica ogłoszeń.                         Nabożeństwo czterdziestogodzinne każdego roku jest wprowadzeniem do przeżycia święta parafii czyli odpustu ku czci naszej Patronki – Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
                         W tym roku także parafianie nie zawiedli i adorowali w czasie dla siebie wyznaczonym. W niedzielę zaś stawili się licznie na uroczystości odpustowej.

                  Dnia 14 lipca członkowie Rodziny Radia Maryja wyjechali na pielgrzymkę do Częstochowy.

                Od sierpnia skierowano do naszej parafii drugiego wikariusza, księdza Stanisława Gergonta, który pracował w parafii świętego Patryka w Warszawie.

                 Już od kilku lat gimnazjaliści rozpoczynają rok szkolny udziałem w Zlocie Młodych Diecezji Warszawsko – Praskiej w Ossowie. Młodzi złożyli hołd księdzu Ignacemu Skorupce i bohaterom Bitwy Warszawskie oraz wzięli udział w uroczystej Mszy świętej odprawionej przez Ordynariusz Kazimierza Romaniuka. Grupę poprowadził ksiądz Stanisław z pomocą pani Teresy Olechowskiej i Bogusławy Kowalczyk.

  

                 Od 1 października rozpoczął działalność Punkt Parafialny Caritasu dla osób potrzebujących pomocy, oraz tych, którzy chcieliby pomóc.
Także od października, w każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywają się czuwania modlitewne, a w każda pierwszą niedzielę miesiąca Msze święte dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

                            ROK       RÓŻAŃCA
                Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca. Trwał będzie od października 2002 do października 2003roku. Parafia nasza włączyła się do całorocznego odmawiania tej modlitwy. Prowadzić ją rozpoczęły poszczególne Róże Różańcowe. W październiku dołączyły również dzieci szkolne pod opieką katechetów.

                Dnia 27 października ksiądz Czesław Suwała, Michalita wygłosił kazania na wszystkich Mszach świętych, a parafianie złożyli ofiary na remont kapitalny kościoła Matki Boskiej Zbaraskiej w Prałkowicach, gdzie jest On proboszczem.

                Od listopada rozpoczęła swoje spotkania i wspólne modlitwy grupa Czcicieli świętego Ojca Pio, która prowadzi wikariusz ksiądz Stanisław.

Dnia 8 grudnia ksiądz proboszcz, uroczystym nałożeniem Medalików przyjął grupę uczniów do dziecięcego Koła Różańcowego. Dziećmi opiekuje się katechetka klas młodszych szkoły w Duczkach Bogusława Kowalczyk. Niech Matka Najświętsza wspiera ich we wspólnej modlitwie.

                W dniach od 8 do 15 grudnia gromadzone były dary, aby przed świętami Bożego  Narodzenia obdarować nimi osoby samotne i rodziny potrzebujące w parafii.

                W grudniu zakończone zostały prace nad pamiątkowym kalendarzem ściennym na 2003 rok. Kalendarz powstał na pamiątkę konsekracji kościoła. Zawiera on najważniejsze wydarzenia z z historii 25 lat istnienia parafii. Okazał się wspaniałą pamiątką dla wszystkich parafian, szczególnie młodego pokolenia.

         Rok 2003

                Kolędę w tym roku prowadzą księża wikariusze : ksiądz Krzysztof odwiedzał miejscowości po lewej stronie torów,czyli Duczki, Stare Grabie, Nowe Grabie i Część Lipin Nowych, natomiast ksiądz Stanisław kolędował w Lipinkach i Zagościńcu, czyli po prawej stronie torów kolei warszawskiej.

                    Od środy 6 lutego prowadzone były nauki przedmałżeńskie. Narzeczeni mogli z nich korzystać bez potrzeby wyjazdu. To dobre udogodnienie.
Środa Popielcowa rozpoczęła Wielki Post, ale także wspólną modlitwę o trzeźwość naszego narodu, w związku z rozpoczynającym się tygodniem modlitw w tej intencji.
                   Wraz z Wielkim Postem rozpoczęły sie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dla dzieci odprawiane były o godzinie 16.00 , prowadzone  przez uczniów szkół pod opieką katechetów, natomiast dla dorosłych o godzinie 17.00 i prowadzone były przez przedstawicieli ruchów parafialnych.
Rekolekcje wielkopostne w tym roku to renowacja ubiegłorocznych Misji świętych. Poprowadził je Pallotyn, ksiądz Emilian Sygiel. Przed południem w rekolekcjach uczestniczyli uczniowie szkół należących do parafii. „Bóg – honor – Ojczyzna” to myśli przewodnie przeświecające w tym roku młodzieży szkolnej przeżywającej rekolekcje. Rekolekcjom towarzyszył kiermasz na cele misyjne.
  
W godzinach popołudniowych i wieczornych swoich nauk mogli wysłuchać dorośli parafianie.
Przed świętami Wielkanocnymi każdy mógł włączyć się nawet najmniejszą ofiarą w zbiórkę darów dla potrzebujących parafian. Zbiórka cieszy się coraz większym wsparciem pozostałych mieszkańców parafii.

                    Ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęło sie od cmentarza w Zagościń - cu. Treścią rozważań było przeproszenie za grzechy popełnione przeciwko Dziesięciu Przykazaniom Bożym. Procesja doszła do kościoła, gdzie odprawiona została Msza święta. Mieszkańcy parafii coraz liczniej biorą udział w tej formie nabożeństwa.

                   Dnia 13 kwietnia w niedzielę młodzież naszej parafii wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym dla nich w katedrze świętego Floriana na warszawskiej Pradze. Także w tą niedzielę w parafialnym kościele prowadzona była sprzedaż „chlebków miłości”. Sprzedaż prowadziła parafialna Caritas.

                   W Wielki piątek 18 kwietnia młodzież Ruchu Światło – Życie poprowadziła Adorację Najświętszego Sakramentu. Adorowano w godzinach od 22.00 do 24.00.

                 W dniach od 2 do 5 maja Czciciele świętego Michała Archanioła przebywali na pielgrzymce. Odwiedzili Kalwarię Zebrzydowską, Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach oraz Wadowice.                     Uczniowie Klas trzecich przeżywali rocznicę swojej I Komunii świętej 11 maja.
Z kolei uczniowie klas drugich pierwszy raz przystąpiły do Stołu Pańskiego w dwóch grupach, pierwsza 18 maja, a druga 22maja. Stu trzydziestu pięciu uczniów, w pięknych liturgicznych strojach przyjęło Najświętsze Ciało do swojego serca pierwszy raz. To wielki dzień w życiu całej parafii.

            W dniu 16 maja, kolejny raz, w  strojach specjalnych na tę okazję, grupa ministran- tów i bielanek wzięła udział w procesji oraz Mszy świętej ku czci świętego Andrzeja Boboli. Procesja z chorągwiami, sztandarami  przeszła ulicami Warszawy niosąc relikwie świętego. Dziećmi opiekował się ksiądz proboszcz i katechetki z parafii.                    Dnia 23 maja Grupa Czcicieli świętego Ojca ze swoim opiekunem księdzem Stanisławem przebywała na jednodniowej pielgrzymce w Licheniu.                    Dnia 27 maja  jego Ekscelencja ksiądz Biskup Stanisław Kędziora odprawił uroczystą Mszę świętą, na której udzielił sakramentu Bierzmowania uczniom trzecich klas Gimnazjum w Duczkach.

                     Dnia 28 maja procesja i Msza święta przy krzyżu w Grabiu Nowym prosiliśmy Boga
o urodzaje i błogosławieństwo w pracy w tym trudnym czasie.

                    Dzieci należące do Żywego Różańca wzięły udział w Ogólnopolskim Zlocie Podwórkowych Kółek Różańcowych, który odbył sie w Częstochowie. Wyjechało 50 dzieci z opiekunkami w osobach katechetek : p. Olechowskiej i Kowalczyk.                  Uroczystość Bożego Ciała to zawsze wielkie święto w parafii. Po uroczystej sumie wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, które przygotowali mieszkańcy z kolejnych odcinków parafii. Niesiono Różaniec, poduszeczki, sztandary, chorągwie, a najmłodsze dziewczynki sypały kwiaty, tworząc kolorowy dywan przed Najświętszym Sakramentem. Po błogosławieństwie wszyscy wrócili do domów, aby przygotować się do przeżywania oktawy Bożego Ciała uczestnicząc każdego dnia w nabożeństwie i procesji wokół kościoła.Czciciele Michała Archanioła na rekolekcjach w Górkach k/Garwolina.                   Z końcem czerwca Biskup Ordynariusz zwolnił z pełnienia obowiązków wikariusza księdza Krzysztofa Budzyńskiego, a powołał na jego miejsce księdza Mariusza Królaka, dotychczasowego wikariusza parafii Jadów.

                 Dnia 29 czerwca przeżywaliśmy odpust parafialny, poprzedzony nabożeństwem Adoracji Najświętszego Sakramentu. Odpustową sumę odprawił ksiądz proboszcz, a potem wszyscy przeszli w procesji dookoła kościoła. Mimo wakacji dzieci pamiętały i stawiły się licznie. Księża z Dekanatu także tego dnia odwiedzili nasza parafię.

 

            W dniu 17 lipca przedstawiciele placówki szpitalnej z Warszawy prowadzili zbiórkę na potrzeby Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

             Dnia 25 lipca po Mszy świętej głównej księża pobłogosławili kierowców i poświęcili ich pojazdy z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa – patrona kierowców i wszystkich podróżujących.

             Dni; 13 – 14 wrzesień – Poświecenie placu pod nowo powstająca parafię świętego Ojca Pio w Zagościńcu.

       

              Wielka uroczystość połączona z Jubileuszem Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się na placu przygotowanym pod budowę najpierw kaplicy, następnie kościoła. Głównym Celebransem uroczystej Mszy świętej był Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej Biskup Kazimierz Romaniuk.

 

                Na uroczystości obecni byli duchowni Dekanatu z dziekanem księdzem Kamińskim na czele.
Przybyli także przedstawiciele władz samorządowych w osobach Burmistrza pana Jerzego Mikulskiego i Radnego pana Konrada Rytela. Biskup Kazimierz udzielił wyjątkowego błogosławieństwa proboszczowi nowo powstającej parafii księdzu Stanisławowi Gergontowi, a ksiądz Zygmunt Krysztopa odsłonił obraz patrona nowej parafii: świętego Ojca Pio.Na zakończenie strażacy złożyli jubileuszowe ślubowanie.

 

                  Uroczystość była wyjątkowa, nawet  pogoda sprzyjała tej wyjątkowej chwili.

               Dnia 20 września, kolejny raz przedstawiciele naszego gimnazjum,  stawili się na spotkaniu z Ordynariuszem Biskupem Kazimierzem Romaniukiem, które odbyło się w Ossowie przy pomniku bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku.                      Młodzież przygotowuje się w ten sposób do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Grupą naszych uczniów opiekował się ksiądz Mariusz Królak z pomocą katechetek:pani Teresy Olechowskiej i Bogusławy Kowalczyk. To bardzo pozytywnie przeżyty czas.

                    Od października rozpoczął się czas akcji charytatywnych. Zbierane były fundusze na zakup opału na zimę dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej, a także artykułów spożywczych o przedłużonym terminie ważności. Artykuły także przekazane będą dla potrzebujących.
Także w październiku wróciliśmy do tradycji odmawiania Żywego Różańca.
Do dzieci i Legionu Maryi dołączają nowe grupy, które chcą odprawiać to nabożeństwo, w takiej formie. Każdy chce osobiście odmówić swoją dziesiątkę.

                Natomiast w Zagościńcu rozpoczęła się budowa kaplicy, oraz spłata należności za plac.

                „ Zostając Biskupem Rzymu i papieżem w tej epoce wędrowców, musiałem i ja stać się wędrowcem”- tegoroczna rocznica pontyfikatu papieża Polaka była wyjątkowa. To już 25 lat jak nasz rodak piastuje najwyższy urząd w Kościele. We wszystkich kościołach wierni modlili się o  zdrowie dla Ojca świętego. W naszym kościele pamiętaliśmy o Nim w modlitwie, ale również włączyliśmy się do zbiórki funduszy na stypendia dla ubogiej, zdolnej młodzieży „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Wraz o ogłoszeniem Roku Różańca Jan Paweł II ubogacił tajemnice o kolejnych 5, które tworzą nową część Światła. W ten sposób wypełnił to, czego w tej modlitwie brakowało – nauczanie Jezusa.
Część ta wpisana została jako II w kolejności i opisuje  trzy lata działalności publicznej Jezusa. Rozpoczyna się Chrztem w rzece Jordan, dalej Cud w Kanie Galilejskie, Głoszenie prawdy o Królestwie i nawoływanie do nawrócenia,  Przemienienie na górze Tabor i wreszcie Ustanowienie Eucharystii.
O sensie i ważności nowych pięciu tajemnic homilie wygłosił Pallotyn, ksiądz Piotr Pieczatowski.

                        Od 30 listopada do 3 grudnia trwały Rekolekcje Adwentowe, które przeprowadził ksiądz Stanisław Gergont. Ofiary złożone przez parafian przeznaczone zostały na potrzeby nowo powstającej parafii w Zagościńcu.

              W poniedziałek 8 grudnia w godzinach od 12 do 15.30 członkowie Legionu Maryi poprowadzili czuwanie modlitewne w intencji wynagrodzenia Bogu za grzechy narodów Europy oraz próśb o łaskę wiary i powstrzymania zła.

             W kolejne niedziele 14 i 21 grudnia sprzedawane były świece wigilijne. Niech światło Bożego Miłosierdzia zapłonie w każdym domu parafii, Ojczyzny i świata.                    W tym roku przed świętami Bożego Narodzenia ksiądz proboszcz podsunął nowy, ciekawy pomysł. Poprosił właścicieli sklepów z artykułami spożywczymi o możliwość ustawienia pojemników, do których każdy mógł włożyć tyle, na ile go stać. Właściciele wyrazili zgodę i akcja trwała cały tydzień. Rezultat zaskoczył pozytywnie wszystkich, a najbardziej proboszcza i członków parafialnego Caritasu. Paczki z okazji świąt otrzymały wszystkie osoby, które były w potrzebie.

            Dnia 21 grudnia o godzinie 19.00 harcerze przynieśli do naszej świątyni Światełko Betlejemskie. Rozpoczęło się wielkie  przygotowanie do tych ciepłych, pełnych pokoju świąt.

           Od 29 grudnia księża rozpoczęli kolędowanie. Ksiądz proboszcz ogłosił, że ofiary z kolędy przeznaczone będą na spłacenie należności za plac przeznaczony na budowę kaplicy i kościoła w parafii Zagościniec. Z kolei ksiądz Stanisław przeznaczy ofiary na dalsze prace budowlane przy kaplicy.

      Rok 2004

         Na mocy kanonu 515 kodeksu Prawa Kanonicznego Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej  Biskup Kazimierz Romaniuk erygował parafie pod wezwaniem Świętego Ojca Pio w Zagościńcu.

Parafia powstaje z dniem 18 stycznia tego roku, a jej granice to:

parafia świętego Józefa Robotnika w Wołominie,
parafia świętego Klemensa w Klembowie,
parafia świętej siostry Faustyny w Helenowie oraz
tory kolejowe od strony Duczek.

                  Parafię stanowią dwie miejscowości : Zagościniec i Lipinki. Jest to mniej więcej połowa dotychczasowej parafii Duczki.              W związku z tym wydarzeniem władza diecezjalna zwolniła z obowiązków wikariusza w naszej parafii księdza Stanisława Gergonta, a mianowała Go proboszczem parafii świętego Ojca Pio w Zagościńcu. Tego dnia Biskup Ordynariusz  poświęcił nową kaplicę w Zagościńcu.
         Nieoceniony wkład w procesie ubiegania się o zgodę biskupa, a później w pracach organizacyjno – budowlanych, wniósł proboszcz naszej parafii ksiądz Zygmunt Krysztopa.

         Z początkiem roku powstało w naszej świątyni nowe miejsce modlitw. Obraz Jezusa Miłosiernego umieszczony został z bocznym ołtarzu, specjalnie dla niego przygotowanym. Oczywiście obok obrazu umieszczony został portret Apostołki Bożego Miłosierdzia – świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

    

         Wizytacja Kanoniczna
         W dniu 1 lutego Biskup Kazimierz Romaniuk dokonał wizytacji kanonicznej oraz udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Ekscelencji towarzyszyli kapłani naszego dekanatu z dziekanem Józefem Kamińskim na czele.                   W  czasie wizytacji odprawione zostały trzy Msze święte, na których sprawozdania złożyły wszystkie ruchy działające w parafii. Biskup wysłuchał także relacji o stanie katechizacji i pracy świetlicy socjoterapeutycznej, znajdującej się w parafii.                    Po południu dostojny Gość przeprowadził lustrację kościoła, budynków kościelnych oraz mieszkania proboszcza i wikariusza. O godzinie 16.00 pożegnaliśmy naszego Ordynariusza.

                  Dnia 2 lutego, w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej wsparliśmy ofiarami klasztor Sióstr Karmelitanek w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego.

                 Wielki Post w Kościele Katolickim jest czasem szczególnym. Parafianie  starali się poprzez nabożeństwa i rekolekcje przeżyć ten czas wyjątkowo. W czasie rekolekcji dla dzieci i młodzieży wspomagali księży ojcowie Michalici ze Strugi, a całość poprowadził ksiądz Stanisław Gergont – proboszcz z Zagościńca.

                Stało się zwyczajem, że przed świętami Caritas parafialna organizuje paczki żywnościowe dla rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego i w tym roku przy pomocy właścicieli sklepów zbierane były artykuły żywnościowe. Do akcji przyłączyła się młodzież z Ruchu Światło – Życie sprzedając chlebki miłości. Akcja przynosi same korzyści. Bóg zapłać wszystkim, którzy wsparli
to wielkie dzieło.

               Ostatnia Droga Krzyżowa rozpoczęła się w kaplicy Świętego Ojca Pio w Zagościńcu. Najpierw odśpiewano I część Gorzkich Żalów, a następnie wierni wyruszyli w kierunku kościoła parafialnego w Duczkach, gdzie  odprawiona została Msza święta, na której kazanie wygłosił ksiądz Stanisław Gergont. Była to  wspólna droga całej dawnej parafii.
W czasie Triduum Paschalnego młodzież z Ruchu Światło – Życie poprowadziła w Wielki Czwartek Adorację Najświętszego Sakramentu oraz Jutrznię w Wielki Piątek i Sobotę.

            W maju świątynia, pięknie przystrojona czeka na swoich małych, wyjątkowych gości. Najpierw uczniowie trzecich klas dziękowali za swoją I Komunię świętą, a w kolejne dwie niedziele ( 16 i 23 maja) dziewięćdziesięciu uczniów klas drugich przystąpiło pierwszy raz do Stołu Pańskiego. To bardzo rodzinna uroczystość w życiu parafii.
            W ostatnią niedzielę maja, na Jasnej Górze odbył się Kongres Papieskiego Dzieła Misyjnego dzieci. W tym  roku był to Kongres szczególny, bo jubileuszowy – 160 lat działalności na rzecz misji i misjonarzy. Nasze Koło Misyjne przedstawiło tam program artystyczny o historii powstania tego ruchu. Program przygotowała katechetka pani Teresa Olechowska. W działaniu tym wspierały ją panie: Katarzyna Wojdyna, Małgorzata Marchewka i Bogusława Kowalczyk (dekoracje, śpiew, akompaniament na gitarze).

 

                 Z okazji Dnia Matki dzieci ze szkoły w Starym Grabiu pod opieką katechetki pani Rakowskiej oraz wychowawczyń:pani Kruk i pani Bauer przedstawiły program,  życzenia słowno – muzyczne. Występ dzieci został bardzo ciepło przyjęty i był bardzo miłą niespodzianka dla mam naszej parafii.                          Również w maju ministranci i bielanki uczestniczyły w uroczystościach uczczenia relikwii świętego Andrzeja Boboli w katedrze świętego Floriana w Warszawie. Delegację poprowadził ksiądz proboszcz Zygmunt Krysztopa, a pomagały mu katechetki: pani Teresa Olechowska i Bogusława Kowalczyk.

                   Pamiętając o trudnościach na rynku pracy, wspólnie modliliśmy się przy ołtarzu polowym w Nowych Lipinach o urodzaje oraz błogosławieństwo w pracy.
Msza święta poprzedzona została procesją do krzyża. To już tradycja, że Msze święte w tej intencji odbywają się każdego roku w innej miejscowości należącej do naszej parafii.

              Uroczystość Bożego Ciała to wielkie święto parafii. W tym roku pierwszy raz, po podziale parafii, a mimo to ulice zapełniły sie wiernymi. Jezus w Najświętszym Sakramencie przeszedł ulicami do czterech ołtarzy w towarzystwie zrzeszeń, ruchów i parafian od najmłodszego do najstarszego.

                 

                   Ostatnia niedziela czerwca to każdego roku święto na cześć naszej Patroni: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Najpierw uroczystą Mszą świętą, a potem udziałem w procesji, wierni oddają hołd Najświętszej Matce. Wiernym towarzyszyli duchowni z naszego Dekanatu.

                 Kolejne grupa dzieci z naszej parafii wyjechała 28 lipca na dwutygodniowe kolonie letnie, organizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko – praskiej.

„ Jezus jest moiom Panem”-  to hasło spotkania młodzieży w Ossowie. W tym roku spotkanie to stanowiło etap  przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Kolonii.

  

                   Przy ołtarzu umieszczono logo spotkania młodych w 2006r.  Centralnym punktem spotkania była Msza święta, na której młodzi kandydaci do Bierzmowania złożyli na ręce Ordynariusza podania z prośbą o udzielenie tego sakramentu.
                Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Kazimierz Romaniuk, a młodych przywitał proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Gimnazjaliści z naszej parafii pojechali na zjazd pod opieką księdza Mariusza Królaka i katechetów: pani Teresy Olechowskiej, Bogusławy  Kowalczyk i pana Eugeniusza Dembińskiego.

               Dnia 23 września odbył się pierwszy odpust parafialny u „córy” naszej parafii w Zagościńcu.
Gościem specjalnym na tym święcie parafii był Ordynariusz ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk. Na uroczystość przybyło także wielu parafian z Duczek, aby modlić się wspólnie w intencjach potrzebnych młodej parafii.

                Październikowe nabożeństwo Różańcowe w formie niedawno wprowadzonej cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku prowadzony był przez Oazę, Legion Maryi, Dzieci szkolne, Ministrantów, Bielanki oraz  Róże Różańcowe Pań i Panów  z poszczególnych części parafii.

                  „ Człowiek jest dla mnie bogactwem” - mamy nowego Arcypasterza. Został nim Arcybiskup generał dywizji Sławoj Leszek Głódź, dotychczasowy biskup polowy Wojska Polskiego. Dotychczasowy Ordynariusz Biskup Kazimierz Romaniuk osiągnął wiek emerytalny.                       Druga niedziela października została zapisana do kalendarza jako Dzień Papieski – na pamiątkę wyboru Kardynała z Krakowa Karola Wojtyły na Papieża. Tego dnia prowadzona jest zbiórka na stypendia dla młodych zdolnych Polaków, którzy mają trudną sytuację materialną. Zbiórka ta to pomysł naszego papieża. Staje się ona pomnikiem naszej o Nim pamięci, wtedy jest z nami jeszcze bliżej i zawsze kieruje do nas specjalne słowa.

                    Dnia 26 października 1794 roku pod Kobyłką rozegrała się ostatnia bitwa Insurekcji Kościuszkowskiej. W 210 rocznicę tego wydarzenia, na starym cmentarzu w Kobyłce, gdzie znajdują się groby Polaków poległych w walce z żołnierzami rosyjskimi, odprawiona została Msza święta. Przewodniczył jej Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – Ordynariusz.                 Na uroczystości obecne było duchowieństwo Dekanatu oraz władze samorządowe. Dla nas parafia w Kobyłce jest szczególnie bliska, bo to macierzysta parafia, z której powstała parafia Duczki.

                „Wypełniać Ewangelię w życiu codziennym” - to hasło rekolekcji ewangelizacyjnych które odbywały się od 7 do 9 listopada. Młodzież z ruchu Światło -  Życie  przygotowała konferencje, świadectwa i spotkania w grupach. Rekolekcje skierowane były szczególnie do młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

              Dnia 11 listopada w Święto Niepodległości po Mszy świętej w intencji Ojczyzny, chór parafialny przedstawił program złożony z polskich religijno – patriotycznych pieśni. Usłyszeliśmy oczywiście miedzy innymi Bogurodzicę – dawny hymn Polski.

            Od listopada, w każdą drugą niedzielę miesiąca składamy ofiary na potrzeby parafialnej Caritas. Potrzeb jest wiele, dlatego każdy pomysł z którego korzyść mają potrzebujący, jest trafiony.
Rekolekcje Adwentowe przeprowadził Michalita ze Zgromadzenia w Markach, ksiądz Sylwester Szwajca.

Dnia 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w godzinę łaski modlitwę poprowadzili członkowie Legionu Maryi.

             W dniach od 12 do 18 grudnia odbywała się zbiórka artykułów spożywczych w sklepach znajdujących się na terenie parafii. Udało się przygotować 30 paczek świątecznych dla rodzin i osób samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą w organizowaniu akcji przed świętami jest także sprzedaż świec wigilijnych.

Dnia 25 grudnia dzieci ze szkoły w Starym Grabiu kolędowały prosząc o wsparcie w zorganizowaniu „ Zielonej szkoły”.

       Rok 2005

                 Jak zawsze nowy rok rozpoczyna kolęda, czyli wizyta naszych kapłanów w domach i błogo-sławieństwo naszych miejsc zamieszkania.

             W dniu 13 stycznia rozpoczął się  cykl dziesięciu nauk dla przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

          Wielki Post to czas skupienia i modlitwy. Przygotowuje wszystkich do głębszego przeżycia świat Zmartwychwstania Pańskiego. Pomocą w tym były nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i dorosłych oraz Gorzkie Żale. Ostatnia Droga Krzyżowa mimo deszczu, odbyła się w terenie i parafianie nie zawiedli. Przeszliśmy ulicami parafii, rozważając najtrudniejsze chwile z życia naszego Zbawiciela.
Rekolekcje wielkopostne w dniach od 27 lutego do 2 marca poprowadził Michalita, ksiądz Bogdan Galek.

           Dzień 2 kwietnia pozostanie w nas na zawsze. W Wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego, w godzinach wieczornych, po czasie choroby, a przede wszystkim po pracowitych 26 latach posługi Kościołowi na stolicy Piotrowej, odszedł do domu Pana, wielki Polak, wielki Człowiek, misjonarz naszych czasów, Jan Paweł II.

     

           Świat wstrzymał oddech, świat zapłakał. Czuwaliśmy przy nim wszyscy. Jedni byli tam w Rzymie, inni tu w Polsce odwiedzając kościoły i modląc sie za Niego i do Niego, bo Wielki był to Jan Paweł II.
            Niech Najświętsza Matka, której powierzył całe swoje papieskie posługiwanie, pomoże nam wprowadzać w życie wszystko to, czego uczył nas przez te lata. Niech Jego życie będzie dla nas przykładem całkowitego zaufania Bogu. Do zobaczenia w domu Ojca Niebieskiego.

            Natomiast 6 kwietnia przeżywaliśmy uroczystość wyjątkową. Nasza parafia świętowała swoje 25 lecie istnienia. W świętowaniu wsparli nas honorowi goście. Powitanie było bardzo ciepłe. Ksiądz proboszcz i Biskup Kazimierz to postacie  wyjątkowe i dla nas ważne i  bliskie.Biskupa powitały dzieci i przedstawiciele ruchów parafialnych.Uroczystą Mszę świętą jubileuszową odprawił Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk, a towarzyszyli Mu kapłani dekanatu, z Janem Sikorą na czele.     

 

                 Homilię wygłosił Pallotyn, ksiądz Emilian Sygiel.


Przybyli także kapłani, którzy wywodzą się z naszej parafii: Jacek Dębski, Bogdan Sałański i Marek Solarczyk.  Historię naszej parafii przypomniał nasz parafianin ksiądz Marek Solarczyk.           Dnia 13 maja przedstawiciele naszej parafii wzięli udział w obchodach ku czci świętego Andrzeja Boboli, które każdego roku mają miejsce na warszawskiej Pradze. W tym roku uroczystościom przewodniczył Biskup Sławoj Leszek Głódź, a homilie wygłosił Prymas Polski Józef Glemp. Grupę naszą, jak zawsze prowadził proboszcz, ksiądz Zygmunt Krysztopa, a pomagały mu katechetki, panie : Teresa Olechowska i Bogusława Kowalczyk.

             

       15 maja uczniowie II klas przygotowywane przez księdza Mariusza Królaka pierwszy raz przystąpiły do Stołu Pańskiego. Mszę święta odprawił proboszcz, ksiądz Zygmunt.

                  Każdego roku w maju odbywa się procesja błagalna o urodzaje. W tym roku parafianie udali się do krzyża przy ulicy Jaroszewskiej, gdzie odprawiona została Msza święta w tej intencji.             Dnia10 czerwca ksiądz infułat Lucjan Święszkowski przewodniczył uroczystej Mszy świętej, na której  udzielił sakramentu Bierzmowania 156 gimnazjalistom z Zespołu Szkól w Duczkach. Tym razem sakrament przyjęli uczniowie II i III klas.                   Parafianie z Nowego Grabia, Starego Grabia oraz Starych Lipin należą do grupy wyjątkowej, gdyż kontynuują tradycję odprawiania nabożeństw Majowych przy krzyżu w swoich miejscowościach. Proboszcz, ksiądz Zygmunt zawsze pamięta o tym, by im za to podziękować i poprosić o kontynuowanie.

               Po Mszy świętej 12 czerwca parafianie pamiętali o swoim proboszczu. Przedstawiciele dzieci i ruchów działających w parafii złożyli księdzu życzenia z okazji Rocznicy Jego posługi kapłańskiej. Ksiądz proboszcz nie ukrywał radości i wzruszenia.             Dnia 19 czerwca uczniowie V klasy  ze Szkoły Podstawowej w Duczkach pod opieką pani Ewy Jaworowskiej – nauczycielki języka polskiego, przedstawiły spektakl w oparciu o nauczanie
Jana Pawła II.            Dnia 23 czerwca odprawione zostało nabożeństwo 40 – to godzinne połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu, które pomogło w głębszym przeżyciu odpustu ku czci naszej Najświętszej Patronki.

          Od początku lipca świetlica środowiskowa, działająca przy naszej parafii zorganizowała dwa turnusy półkolonii dla naszych dzieci. Dzieci bardzo aktywnie spędzały czas. Chodziły na wycieczki, jeździły do kina i na basen. To był bardzo dobrze spędzony czas.

         Dnia 25 lipca , we wspomnienie świętego Krzysztofa, ksiądz proboszcz poświęcił pojazdy wszystkich, którzy przybyli, a każdy kierowca otrzymał błogosławieństwo.

         Dnia 6 sierpnia Legion Maryi naszej parafii zorganizował pielgrzymkę do sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu. Parafianie bardzo chętnie biorą udział w pielgrzymkach.

            Dnia 24 sierpnia poświęcony został odnowiony krzyż, znajdujący sie przy ulicy Szosa Jadowska. Krzyż odnowiony został przez państwa Kacprzaków, na których działce się znajduje. Poświęcenia dokonał Pallotyn, ksiądz Emilian Sygiel.

           Tegoroczne dożynki odbyły się w parafii świętego Wojciecha i świętego Jana Chrzciciela w Poświętnem. Uroczystościom przewodniczył Biskup Warszawsko – Praski Sławoj Leszek Głódź, a udział wzięło duchowieństwo naszego Dekanatu oraz władze Gminy z Burmistrzem Jerzym Mikulskim. Obecni byli również nasi kapłani i wielu parafian.

Dnia 27 sierpnia parafianie mieli okazję poznać nowe miejsca. Członkowie Legionu Maryi zorganizowali pielgrzymkę do Hodyszewa i Świętej Wody. To niewielkie  ale cudowne miejsca modlitwy.

              Dnia 4 września Diecezja Warszawsko – Praska rozpoczęła redagowanie własnego tygodnika „ Idziemy”.  Pomysłodawcą jego jest Ordynariusz S.L. Głódź, a redaktorem naczelnym ksiądz Henryk Zieliński, dotąd odpowiedzialny za dodatek do „Niedzieli” – Niedzielę warszawską.

            Dnia 17 września, z okazji wspomnienia świętego Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży polskiej, młodzież naszej Diecezji zebrała się przy pomniku Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Nasi gimnazjaliści, jak każdego roku, wzięli udział w tym spotkaniu. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ordynariusz Warszawsko – Praski biskup Sławoj Leszek Głódź.

           Odmawianie modlitwy w naszym kościele stało się tradycją całoroczną, ale w październiku staje się szczególna. Żywy Różaniec odmawiają dzieci, ministranci, Róże Różańcowe kobiet i mężczyzn oraz ruchy działające w parafii.

          Dnia 16 października to od lat „ Dzień Papieski”. W naszej parafii przeprowadzono zbiórkę na stypendia papieskie „Dzieło Nowego Tysiąclecia”- żywy pomnik pamięci o papieżu Polaku – Janie Pawle II.  Dodatkowo, dla pamięci, na Mszy świętej dla dzieci, uczniowie z Grabia Starego słowem i piosenką wspominały Ojca świętego.

         Dnia 23 października zorganizowana została zbiórka funduszy na cele misyjne, a cały tydzień Różańcem modliliśmy się  za Misje i misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach.

          Dnia 11 listopada o godzinie 10.00 odprawiona została specjalna Msza święta w intencji Ojczyzny, a po niej chór parafialny odśpiewał polskie pieśni patriotyczne. Odmówiona została także modlitwa za Polaków poległych za wolność Ojczyzny.

           Dnia 17 listopada, Biskup Kazimierz Romaniuk poświęcił sztandar Zespołu Szkół w Duczkach oraz odprawił uroczysta Mszę świętą w intencji nauczycieli, uczniów i pracowników z okazji 50 lecia istnienia placówki. Towarzyszyli Mu kapłani, którzy kiedyś byli uczniami szkoły w Duczkach: ksiądz Marek Solarczyk i Bogdan Sałański.
Patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum został papież Polak, Jan Paweł II.

 

         Po Mszy świętej wszyscy udali sie do szkoły, gdzie poświęcony został kamień węgielny i odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół.


 

              Rekolekcje Adwentowe przeprowadził Michalita ksiądz Piotr Prusakiewicz.

             W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia, członkowie Legionu Maryi poprowadzili wspólne modlitwy w tak zwaną Godzinę Łaski. Modlitwa  ta staje się powoli tradycją w naszym kościele.

            W tym roku właściciele sklepów znowu zgodzili się na prowadzenie zbiórki artykułów spożyw-czych, z przeznaczeniem na paczki świąteczne. Akcję wspomogły fundusze ze sprzedaży świec „Wigilijne Dzieło Pomocy”. Wszyscy potrzebujący, którzy zgłosili sie do parafialnej Caritas, zostali obdarowani na święta Bożego Narodzenia.

             Dnia 27 grudnia księża rozpoczęli kolędowanie. Odwiedzali nas i błogosławili nasze miejsca zamieszkania.


       Rok 2006

             W niedzielę 8 stycznia przedstawiciele wspólnot parafialnych spotkali się na wspólnym opłatku. Razem dziękowano za miniony  rok pracy i proszono, by kolejny obfitował w pożyteczne działania.

              W każdy poniedziałek od 2 lutego rozpoczęły się nauki przedmałżeńskie. Każdego roku wiele parafian, nawet z poza parafii, chętnie korzysta z kursu.

               W związku z tym, że zima zaatakowała ostro, Msze święte w tygodniu zostały przeniesione do kaplicy. Dlatego też ksiądz proboszcz poprosił parafian o wybranie patrona dla niej, a wtedy zostanie uroczyście nazwana i poświęcona.

              Dnia 14 lutego od godziny 16.00 do 18.00 członkowie grupy czcicieli Świętego Ojca Pio prowadzili Nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, które zakończyło się Msza świętą.

             Rekolekcje wielkopostne, w dniach od 19 do 22 marca, prowadził ksiądz Marek Solarczyk, nasz parafianin i wice Rektor Seminarium Duchownego na warszawskim Tarchominie. Głosił nauki dla dzieci szkolnych i oczywiście dorosłych parafian.

  

  
             Do spotkań z uczniami zaprosił swoich uczniów – seminarzystów, którzy w ten sposób praktykowali. Uczniowie bardzo  aktywnie przeżywali swoje spotkania, udzielając się w śpiewie i Liturgii.

             Dla jeszcze głębszego przeżycia okresu Wielkiego Postu, członkowie Legionu Maryi zorganizowali pielgrzymkę do Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej. Parafianie chętnie biorą udział w pielgrzymkach, które z ogromnym zaangażowaniem organizuje pani Barbara Szydlik.

             Dnia 2 kwietnia, wspólną modlitwą otoczony został  nasz rodak, Jan Paweł II, w rocznicę Jego śmierci. Wspomnienia są ciągle żywe, dlatego też proszono Boga, by pozwolił jak najszybciej dołączyć papieża Polaka do grona błogosławionych. Dla wyróżnienia dnia dzieci z Kółka Misyjnego pod opieką pani Teresy Olechowskiej przedstawiły montaż słowno – muzyczny.                     Ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbyło się na ulicach Duczek. Parafianie wyruszyli z placu kościelnego ulicą Willową, dalej Miłą, Grabowską, Krótką i znowu Willową do naszej świątyni.
Tu na zakończenie odprawiona została Msza święta. Po tym przeżyciu czuje się że święta są bardzo blisko.

                  Pierwszym punktem bezpośredniego przygotowania do świąt Wielkanocnych jest Niedziela Palmowa, a po niej Triduum Paschalne.                       Już od Wielkiego Czwartku i przypomnienia Ostatniej Wieczerzy kościół był zapełniony wiernymi. Tak samo w Wielki Piątek, czyli przypomnienie Męki i Śmierci Pana Jezusa i wreszcie Sobotę z całodniowym odwiedzaniem Grobu Pańskiego,  a wieczorem Wigilię Paschalną – Liturgię Światła.
                      Dopełnieniem wielkiej radości z tego, co Chrystus gotów był dla nas zrobić z miłości, była oczywiście Msza święta rezurekcyjna, ogłaszająca Zmartwychwstanie naszego Pana. Świątynia była wypełniona do ostatniego miejsca.

                     Dzięki ofiarności parafian, nasza Caritas przygotowała paczki żywnościowe dla rodzin w potrzebie. Podziękowanie kierujemy na ręce pań: Barańskiej, Ładnej i Gorczyńskiej za ogrom czasu, jaki poświęcają na zebranie towaru, sprawiedliwe rozdzielenie i przekazanie rodzinom.

                 Dnia 18 maja, w dzień urodzin Jana Pawła II, uczniowie Zespołu Szkól w Duczkach, zebrali się na Mszy świętej prosząc swojego patrona o opiekę. Słowo Boże wygłosił ksiądz Marek Solarczyk, który po Mszy świętej poświęcił popiersie wielkiego Polaka, ustawione przed szkołą.

                          Dnia 21 maja na uroczystej Mszy świętej 87 uczniów klas drugich ze szkoły w Duczkach
i Starym Grabiu przyjęło I Komunię świętą.

                      Michalita, ksiądz Bogdan Galek poświęcił chorągiew ku czci błogosławionego  Bronisława  Markiewicza.                       Czciciele świętego Michała Archanioła  nieśli go w procesji Bożego Ciała, dołączając do wszystkich pielgrzymujących ulicami Duczek.

                 Uroczystość ku czci patronki naszej parafii, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, poprzedzona została 40 – to godzinnym nabożeństwem adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzonym przez wybrane osoby w parafii. Punktem kulminacyjnym była Msza święta odprawiona z udziałem kapłanów naszego Dekanatu, oraz procesja wokół kościoła.

      

              Także w czerwcu nasi młodzi kandydaci na ministrantów mogli po raz pierwszy założyć komże, by służyć do Mszy świętej. Ksiądz proboszcz Zygmunt Krysztopa, ksiądz wikariusz Mariusz Królak i seminarzysta Zakonu Paulinów – nasz parafianin Krzysztof Kielczyk wysłuchali przysięgi i nałożyli kandydatom komże.

               Wraz z końcem roku szkolnego ksiądz Mariusz Królak został zwolniony z posługi w naszej parafii i skierowany do parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Posługę w naszej parafii rozpoczął alumn Seminarium Duchownego na warszawskim Tarchominie ksiądz Jakub Kowalczyk. To pierwsza parafia na drodze Jego kapłaństwa.

              Po bardzo aktywnym udziale w procesjach, Bielanki i młodsi ministranci w towarzystwie i bacznej opiece matek, bardzo miło spędzali czas nad rzeką Liwiec. Pomysłodawcą tego wyjazdu była pani Teresa Olechowska.                 Wakacje to czas odpoczynku dla wspólnot parafialnych. Po wspólnej Mszy świętej wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek i nabranie nowych sił.

                  W niedzielę 23 lipca, dwa dni przed wspomnieniem świętego Krzysztofa, odbył się obrzęd błogosławieństwa kierowców i ich pojazdów. Ofiary, które kierowcy złożyli, zostały przeznaczone na wykonanie i zainstalowanie bramy wjazdowej(gospodarczej) na plac kościelny.                         W dniach od 18 do 20 sierpnia członkowie Legionu Maryi zorganizowali pielgrzymkę na Litwę. Zwiedzili Wilno z Ostrą Bramą i okolice, bardzo bliskie Polakom.

  

               Dnia 6 września, uroczystą Mszą świętą członkowie wspólnot parafialnych rozpoczęli nowy rok pracy. Niech Bóg i Najświętsza Matka im błogosławią.

              W sobotę 16 września gimnazjaliści wzięli udział w diecezjalnym Zlocie Młodych w Ossowie. Mszę świętą celebrował Biskup Sławoj Leszek Głódź, który zachęcał młodzież do stawiania czoła przeciwnościom i wybierania Chrystusa, który obdarza mocą z wysoka. Parafię naszą reprezentowało 40 gimnazjalistów pod opieką księdza Jakuba Kowalczyka i katechetów: pani Bogusławy Kowalczyk, pani Ewy Żelisko i pana Eugeniusz Dembińskiego.

                 Dnia 1 października Pallotyn, ksiądz Emilian wygłosił homilię o Bożym Miłosierdziu i o świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. Dzień ten był wyjątkowy, bo od tej chwili w parafii przechowywane są na specjalnym ołtarzyku  relikwie świętej – sekretarki Bożego Miłosierdzia.

                Nabożeństwa Różańcowe prowadziły wszystkie wspólnoty parafialne, na czele z Różami pan i panów oraz oczywiście najbardziej zaangażowanych dzieci.

Dnia 2 października została włączona do użytku nowa brama gospodarcza, która pozwala, by na plac kościelny wjeżdżali tylko ci, którzy muszą.

                      Dnia 8 października w Nowej Osuchowej koło Wyszkowa odbyło się spotkanie dzieci
z Podwórkowych Kółek Różańcowych. Honorowym gościem była pomysłodawczyni tworzenia Róż  Różańca dzieci, Magdalena Buczek. Dzieci wzięły udział w uroczy - stej Mszy świętej, koncercie zespołów dziecięcych  oraz modlitwie Różańcowej prowadzonej przez Magdalenę. Pielgrzymkę z naszej parafii zorganizowała katechetka pani Bogusława Kowalczyk z pomocą pani Grażyny Biesiady oraz zaprzyjaźnionych mam dzieci. Udział wzięło 45 dzieci ze szkoły w Duczkach. W drodze na spotkanie dzieci odwiedziły także Kaplicę Objawień w lesie, niedaleko Osuchowej.                Rekolekcje Adwentowe w dniach od 3 do 6 grudnia poprowadził proboszcz parafii w Miąsem, ksiądz Grzegorz Kucharski. Ofiary, które złożyliśmy przeznaczone zostały na budowę kościoła.

                Tygodniowa zbiórka artykułów spożywczych w sklepach na terenie parafii przyczyniła się do uszczęśliwienia wielu potrzebujących. Panie: Barańska, Ładna i Gorczyńska, jak każdego roku starały się, by obdarować jak najwięcej osób. Dołączyły do akcji także sprzedaż świec wigilijnych.

Dnia 27 grudnia nasi kapłani wyruszyli z kolędą.


            Rok 2007

              Od 23 stycznia, przez 10 kolejnych wtorków, w parafii prowadzony był Kurs Przedmałżeński. Kurs składa się z dwóch części : pierwszy prowadził ksiądz Jakub Kowalczyk, drugi małżeństwo Iwona i Sylwester Sasinowie.
             Wraz z początkiem Wielkiego Postu rozpoczęły się nabożeństwa Gorzkich Żalów (w niedziele) i Drogi Krzyżowej( w piątki).W tym roku pani Barbara Szydlik  zachęciła wspólnoty do rozważania stacji Drogi Krzyżowej, a katecheci przygotowali i opiekowali się dziećmi na nabożeństwie skierowanym do dzieci.

              W dniach od 11 do 14 marca odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Dla dorosłych parafian prowadził je ksiądz Grzegorz Kucharski z parafii Miąse, natomiast dla dzieci ksiądz Sylwester Szwajca – Michalita i Dyrektor szkoły dla chłopców, przy zgromadzeniu Michalitów w Markach. Księdza Sylwestra wspierali muzycznie alumni Seminarium ojców Michalitów.

 
Gimnazjaliści Ewelina, Ula i Kamil przedstawili fragment Ewangelii o " Synu Marnotrawnym"

W czasie rekolekcji szkolnych zorganizowana została zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci na Ukrainie, którymi opiekuje się między innymi nasza parafianka, siostra Beata Krzyżewska.

 Ksiądz Sylwester.

                 Od 26 do 31 marca odbyła sie zbiórka artykułów spożywczych w sklepach na terenie parafii. Zebrane artykuły zostaną przeznaczone na paczki świąteczne dla potrzebujących. Do akcji dołączyła się młodzież oazowa oraz panie z parafialnej Caritas sprzedając chlebki miłości oraz palmy.

                 Dnia 2 kwietnia parafianie modlili się w rocznicę śmierci Jana Pawła II o rychłą Jego beatyfikację. Po modlitwie w kościele wszyscy chętnie czuwali jeszcze przy krzyżu misyjnym na placu kościelnym.

              Dnia 13 maja uczniowie trzecich klas Szkoły Podstawowej z Duczek i Starego Grabia przeżywali rocznicę I Komunii świętej.

              Dnia 18 maja uroczystą Mszą świętą uczniowie Zespołu Szkół w Duczkach dziękowali Bogu za wielkiego Patrona oraz prosili o Jego beatyfikację.

              Dnia 20 maja uczniowie klas drugich ze Szkoły w Duczkach i Starego Grabia pierwszy raz przystąpili do Stołu Pańskiego. W tym roku 83 dzieci obydwu szkół świętowało swoją I Komunię świętą.


Ks. proboszcz Z. Krysztopa i ks. wikariusz J. Kowalczyk i uczniowie ze Starego Grabia.


Klasa IIA z Duczek


Klasa IIB z Duczek


Klasa IIC z Duczek

              Dnia 5 czerwca uczniowie klas II i III gimnazjum w Duczkach przyjęli sakrament Bierzmowania z rąk księdza  Biskupa Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej Sławoja Leszka Głódzia.

                                               Nowy cmentarz.
              Na terenie parafii Duczki, obok miejscowości Nowe Grabie powstał nowy cmentarz parafialny. Na początku wytyczono drogę dojazdową i wyznaczono działkę. Jeszcze w czerwcu rozpoczęto równanie i czyszczenie terenu oraz wycinanie zbędnych drzew i krzewów.

     

                  Dnia 7 czerwiec – Boże Ciało. W czasie uroczystości oraz całej oktawie parafianie bardzo licznie i aktywnie uczestniczyli w nabożeństwach i procesjach.                  Dnia 24 czerwca odbył się odpust parafialny poprzedzony 40 – godzinnym nabożeństwem adoracji Najświętszego Sakramentu. Nauki codzienne i kazanie główne głosił Michalita ksiądz Bogdan Galek.

                  Dnia 8 lipca członkowie Rodziny Radia Maryja przebywali na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce. Pielgrzymkę zorganizowała pani Barbara Szydlik – nasza parafianka.                 Dnia 18 sierpnia autokar pełen pielgrzymów wyruszył do Lichenia. Każdego roku duża grupa parafian chętnie odwiedza to polskie sanktuarium.

                 Każdy rok szkolny w naszej parafii rozpoczynają specjalne Msze święte:
dla uczniów gimnazjum, uczniów szkoły podstawowej oraz dla wspólnot działających w parafii. Wszyscy modlitwą i Komunią świętą prosili Boga o rozwój swoich talentów i sumienność w wypełnianiu swoich obowiązków.
                Dnia 29 września – czciciele świętego Michała Archanioła mieli ogromny powód do radości. Miejsce Piastowe ustanowione zostało Sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza. Nasi czciciele oczywiście stawili się licznie na tej niecodziennej uroczystości.

              Nabożeństwo Różańcowe w październiku prowadziły grupy parafialne pracujące w parafii: Róże Różańcowe ( pań i panów), dzieci szkolne, młodzież z Oazy, bielanki i ministrantów.
W październiku także, Ruch Światło – Życie obchodził wielki jubileusz – 25 lat istnienia i działalności w parafii. Z tej okazji wszyscy, którzy tylko mogli, a należeli lub należą do ruchu, przybyli na uroczystą Mszę świętą. Po wspólnej modlitwie udali się do szkoły w Duczkach na uroczystą kolację.                       Dnia 12 grudnia uczniowie ze szkoły w Duczkach i Starym Grabiu, pod opieką swoich katechetek, wzięli udział w Konkursie Pieśni Religijnej. Konkurs zorganizowany został przez szkołę numer 3 w porozumieniu z parafią Świętej Trójcy w Kobyłce.

                     Przed świętami Bożego Narodzenia parafialna Caritas ( jak każdego roku ) organizowała pomoc dla rodzin w potrzebie. Panie wspomagały akcję pomocy sprzedażą świec wigilijnych. Do wspierania potrzebujących dołączyły się także dzieci z Papieskiego Dzieła Pomocy Dzieciom. Mali misjonarze sprzedawali sianko i ozdoby świąteczne, a dochód przeznaczyli na misje.

 


         Rok 2008

                    W dniach od 27 grudnia 2007r do 24 stycznia 2008r księża wizytowali mieszkańców parafii podczas corocznej kolędy.

                    Dnia 6 stycznia członkowie grup parafialnych zebrali się na spotkaniu opłatkowym. Honorowymi gośćmi byli nasi księża: proboszcz Zygmunt Krysztopa, wikariusz Jakub Kowalczyk i Michalita Bogdan Galek. Takie spotkania pozwalają lepiej poznać duszpasterzy.

                   Dnia 9 stycznia rozpoczął się Kurs nauk przedmałżeńskich. Kurs jest cyklem 10 nauk oraz spotkania w Poradni Rodzinnej.

                   Rekolekcje Wielkopostne odbywały się w dniach od 24 do 27 lutego. Przeprowadzili je ojcowie Michalici. Uczniom nauki głosił ksiądz Rafał Szwajca.                      Gimnazjaliści żywo włączali sie poprzez scenki pantomimiczne, by wszyscy przekonali się, że to Chrystus przywraca człowiekowi godność.

 

                  Dnia 9 marca ministranci rozprowadzali cegiełki – nasz dar na budowę kaplicy przy szpitalu w Wołominie.

                 Dnia 16 marca panie z parafialnej Caritas oraz młodzież z Oazy prowadzili sprzedaż palm
i chlebków. Fundusze ze sprzedaży wspomogły  akcje przygotowania paczek świątecznych dla osób w potrzebie.

               Pamięci papieża Polaka dnia 2 kwietnia, w godzinach wieczornych odbyło się nabożeństwo modlitewne, a w godzinie śmierci wszyscy wyszli przed świątynię by przy zapalonych zniczach prosić Boga o miłosierdzie dla Niego oraz oczywiście o szybkie ogłoszenie błogosławionym.                    Natomiast w niedzielę dzieci ze szkoły z Grabia Starego przedstawiły montaż słowno-  
-muzyczny ku pamięci naszego rodaka. Dzieci przygotowała pani Iwona Sasin – katechetka.

                    Dnia 30 kwietnia wyruszyła z kościoła parafialnego procesja  błagalna o błogosławieństwo w pracy ludzkiej i o urodzaje . Procesja zakończyła się Mszą świętą odprawioną przy ołtarzu polowym na granicy parafii, przy ulicy Jaroszewskiej.

                   Dnia 18 maja 73 uczniów II klas ze szkoły w Duczkach i Starym Grabiu uroczyście świętowali I Komunię świętą. Uroczystość to zawsze wielkie święto w parafii.


Klasa II ze Starego Grabia


Klasa IIA z Duczek


Klasa IIC z Duczek


Klasa IIB z Duczek

Boże Ciało 22 maja.
                  „ Czekasz na moich rozdrożach”, „ W Tobie mam źródło życia”, „Chcę być dobry jak chleb”, „Słowo żywe zamieszkaj we mnie” - to hasła czterech ołtarzy, do których pielgrzymowaliśmy w uroczystość Bożego Ciała. Wszyscy stawili się i oczywiście pogoda dopisała.

 

                         Dnia 8 czerwca uczniowie klasy 4a ze szkoły w Duczkach przedstawieniem przypomnieli nauczanie Jana Pawła II.  Uczniów przygotowała pani Ewa Jaworowska – nauczyciel języka polskiego.                                Poświęcenie cmentarza grzebalnego.
                      Dnia 28 czerwca o godzinie 16.00 rozpoczęła się uroczystość poświęcenia cmentarza
i krzyża cmentarnego. Wierni zgromadzili się na placu kościelnym. Ponad 300 – kilogramowy krzyż włożono na platformę. W asyście procesyjnej został przewieziony na cmentarz w miejscowości Nowe Grabie.                         Cmentarz o powierzchni 5 hektarów został już ogrodzony, teren wyrównany, a alejki wyłożone kostka brukową. Zbudowana została także półkilometrowa asfaltowa droga dojazdowa i parking dla  samochodów.

 

Gospodarzem uroczystości był proboszcz, ksiądz Zygmunt Krysztopa. Cmentarz i krzyż poświecił Bp Kazimierz Romaniuk.       Na uroczystość przybyli księża z dekanatu z księdzem Janem Sikorą na czele oraz przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem panem Jerzym Mikulskim.
Krzyż wykonany został  w zakładzie meblowo – budowlanym pana Dariusza Lewickiego w Bodzanowie, a ustawili go strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Grabiu.
     Ogrodzenie cmentarza zostało wykonane przez firmę betoniarską pana Eugeniusza Kalickiego. Drogę dojazdową, parking i ścieżki wykonała Rodzinna Firma Drogowa Rosik – Łuczyk. Brama i dwie furtki to dzieło pana Wiesława Wawrzeńczyka.

   

                      Szczególne podziękowania w tym wielkim przedsięwzięciu proboszcz w imieniu parafii skierował do tych, którzy pomagali w załatwieniu spraw formalnych w trakcie organizacji terenu dla cmentarza, a są to panowie : Jerzy Mikulski – burmistrz, Marek Górski – radny, Rafał Pazio – radny,  W. Łukasiewicz – kierownik Banku Spółdzielczego, Stanisław Sobczak – sołtys Duczek.

                     Dnia 29 czerwca ksiądz Bogdan Galek celebrował uroczystą Mszę świętą odpustową
ku czci naszej Patronki: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Po Eucharystii wyruszyła procesja wokół kościoła.

 

                   Z końcem czerwca dotychczasowy wikariusz ksiądz Jakub Kowalczyk skierowany został na studia, a na jego miejsce Ordynariusz skierował alumna seminarium księdza Rafała Leguckiego.

                   Misjonarz na Pradze. Biskup Henryk Hoser mianowany został Arcybiskupem Diecezji Warszawsko – Praskiej, czyli naszym Ordynariuszem. Z wykształcenia lekarz, z powołania kapłan – misjonarz ( 21 lat pracy misyjnej w Rwandzie). Pallotyn, całym sercem zaangażowany w dzieło ewangelizacji narodów świata.             Dnia 29 lipca pożegnaliśmy naszego byłego wikariusza, księdza Mariusza Królaka, który zginął podczas wspinaczki wysokogórskiej w Alpach. Pracował w naszej parafii w latach 2003  -  2006. We Mszy świętej pogrzebowej uczestniczyła duża grupa parafian. Pozostanie w naszych sercach i modlitewnej pamięci.

 
"My nie giniemy
My wtapiamy się w zerwy skał
by czasem,
tak po ludzku.... jak wiatr.....
przemknąć przez czyjąś myśl
ku przestrodze."
                              J. Łukowski
Wiersz poświęcony Ks. Mariuszowi.

                    W tym roku po raz pierwszy uczniowie Zespołu Szkół w Duczkach wzięli udział w zlocie rodziny szkół noszących imie Jana Pawła II, który odbywa się corocznie w Częstochowie. Grupa liczyła 45 gimnazjalistów, nad którymi opiekę sprawowali : ksiądz Rafał Legucki i nauczyciele : pani Krystyna Boguszewska i Bogusława Kowalczyk. Uczniowie obiecali, że pojadą znowu.                    W niedzielę 19 października parafianie mogli obejrzeć wyjątkową wystawę. Obrazy swoje przedstawił były wikariusz w Duczkach, ksiądz Wojciech Olędzki. Ksiądz Wojciech pracuje teraz w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce. Wystaw cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wśród prac zobaczyć można było naszą świątynię  i Patronkę. W organizacji wystawy pomagał pan Rafał Pazio.

 

                 Różaniec w październiku prowadzili członkowie wszystkich grup parafialnych to znaczy: Róże Różańcowe, Legion Maryi, czciciele świętego Ojca Pio,  Apostolstwo Dobrej Śmierci, Chór, uczniowie, Oaza, ministranci i Koło Misyjne Dzieci.

               Pod koniec listopada uczniowie ze szkoły w Duczkach i Starym Grabiu wzięli udział w Konkursie Piosenki Religijnej „ Panie oddawać Ci będę cześć i pieśnią sławić Cię” który odbył sie w Kobyłce. Współorganizatorem konkursu była parafia świętej Trójcy.

                Rekolekcje Adwentowe w dniach od 30 listopada do 2 grudnia prowadził  ksiądz Stanisław Gergont, proboszcz parafii świętego Ojca Pio w Zagościńcu.

               Caritas parafialna zorganizowała sprzedaż świec, zbiórkę artykułów żywnościowych i funduszy na przygotowanie paczek z okazji świat Bożego Narodzenia dla rodzin
z parafii, będących w trudnej sytuacji materialnej. Parafianie jak zawsze stanęli na wysokości zadania.
Rok zakończony został nabożeństwem dziękczynno – błagalnym i Mszą święta
za całą parafię.


                  Rok 2009

                      Nowy rok księża rozpoczęli kolędą, która trwał od 29 grudnia 2008r do 24 stycznia 2009r.

      Dnia 26 stycznia rozpoczęły się nauki przedmałżeńskie. Cykl składa sie z 10 nauk ( raz w tygodniu), które prowadził ksiądz Rafał Legucki i małżeństwo Iwona i Sylwester Sasinowie z Poradni Rodzinnej.

            Rekolekcje wielkopostne w dniach od 15 do 18 marca prowadzili: dla dorosłych parafian ksiądz Grzegorz Kucharski – proboszcz parafii Miąse, a dla dzieci szkolnych ksiądz Jan Śmigasiewicz – proboszcz parafii Helenów. Ksiądz Jan do pomocy zaprosił zespół Faustynki, których jest opiekunem i pomysłodawcą. W czasie spotkań z uczniami przybliżał im Boże Miłosierdzie.

             Dnia 2 maja parafianie przygotowali proboszczowi niespodziankę. Z okazji Jego imienin po głównej Mszy świętej ( w intencji księdza Zygmunta) przedstawiciele wszystkich wspólnot złożyli życzenia, a po nich chór zaśpiewał życzenia. Oczywiście do śpiewu dołączyli się wszyscy będący w kościele.              Maj, każdego roku jest miesiącem przyjęcia sakramentów. Tego roku pierwsi byli gimnazjaliści. Sakrament Bierzmowania przyjęli z rąk Jego Ekscelencji księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka. To bardzo podniosłe wydarzenie w życiu parafii.                     W trzecią niedzielę maja I Komunię świętą przyjęli uczniowie klas III szkoły podstawowej w Duczkach i Starym Grabiu. Do Stołu Pańskiego przystąpiło
70 dzieci. 

 

                     Dnia 18 maja uczniowie Zespołu Szkół w Duczkach obchodzą święto ku czci swojego Patrona – Jana Pawła II. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w intencji uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników  o dalsze łaski dla żyjących i szczęście wieczne dla tych, którzy odeszli do Pana. Na uroczystości obecni byli kapłani: Jacek Dębski i Stanisław Gergont.
Słowo okolicznościowe wygłosił ksiądz Rafał Legucki.

 

Boże Ciało.

           „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”, „Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami”, „Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść”, „Ten kielich to przymierze we krwi mojej” - to hasła czterech ołtarzy, przy których modliliśmy się idąc w procesji Bożego Ciała. Parafianie nie zawiedli. To wielka manifestacja wiary wszystkich mieszkańców parafii.


  

                    W ostatnia niedziele czerwca Mszę świętą odpustową odprawili Michalici: ksiądz Bogdan Galek i ksiądz Rafał Szwajca oraz diakon zakonu Paulinów – nasz parafianin     Krzysztof Kielczyk. Obecnością swoją parafianie potwierdzili, że jest to dla nich wyjątkowy i bardzo ważny dzień.

 

                   Jak każdego roku, w święto patrona kierowców, świętego Krzysztofa, ksiądz proboszcz poświęcił pojazdy swoich parafian. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Bogu niech będą dzięki.                     Dnia 5 sierpnia grupa naszych parafian wyruszyła na piesza pielgrzymkę do Częstochowy wraz z Warszawsko – Praską pielgrzymką rodzin. Wikariusz naszej parafii ksiądz Rafał jest diecezjalnym opiekunem i przewodnikiem na tej pielgrzymce.

                     Dnia 1 września uczniowie szkół z terenu parafii i wspólnoty działające na terenie parafii rozpoczęły pracę wspólną modlitwą na Mszy świętej.

                   W trzecią sobotę września, w związku ze wspomnieniem świętego Stanisława Kostki, grupa uczniów reprezentująca Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Duczkach wzięła udział w Zlocie Młodzieży w Ossowie. Uroczystości przewodniczył   Biskup Henryk Hoser  - Ordynariusz , podkreślając młodym znaczenie rodziny w życiu Ojczyzny i każdego człowieka.

                W ciągu całego roku Koła Różańcowe prowadzą modlitwę w naszym kościele.
W październiku jednak nabożeństwo nabiera wyjątkowego charakteru. Prowadzą je Róże Różańcowe, Legion Maryi, czciciele świętego Ojca Pio, Apostolstwo Dobrej Śmierci, chór, Oaza, ministranci, Koło Misyjne Dzieci, grupa studentów „Przystań”.

                 Dnia 8 października 45 – cio osobowa grupa uczniów Gimnazjum w Duczkach  wzięła udział w spotkaniu Rodziny Szkól imienia Jana Pawła II, które odbyło się w Częstochowie. To druga pielgrzymka naszych młodych uczniów. Przedstawiciele szkół prezentują na spotkaniu sztandar szkoły. Po uroczystościach na Jasnej Górze uczniowie oddali cześć Najświętszej Matce w Cudownym Obrazie oraz zwiedzili ruiny zamku pod Częstochową. Pielgrzymkę zorganizował wikariusz, ksiądz Rafał Legucki, a pomagały mu nauczycielki: Grażyna Mierzejewska, Katarzyna Kielak i Bogusława Kowalczyk.

 

            W Dzień Papieski czyli niedzielę w okolicach 16 października – rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, prowadzona była zbiórka funduszy na stypendia dla młodzieży zdolnej, z ubogich rodzin. Zbiórka ta jest żywym pomnikiem pamięci o wielkim Polaku.

                      Rekolekcje Adwentowe poprowadził i nauki wygłosił proboszcz parafii świętego Ojca Pio w Zagościńcu, ksiądz Stanisław Gergont.

         W grudniu Caritas parafialna  przeprowadziła zbiórkę artykułów spożywczych celem przygotowania paczek na święta dla rodzin w potrzebie. Przed świętami rozdano 40 paczek rodzinom i samotnym.

           Rok 2010

              W dniach od 28 grudnia 2009r do 23 stycznia 2010r księża wyruszyli na kolędę w parafii. Do pomocy w tym roku zaproszony został Michalita Bogdan Galek.
Ofiary złożone w czasie kolędy przeznaczone zostały na spłatę należności za prace na cmentarzu.

                  W ostatnim tygodniu stycznia rozpoczął się kurs nauk przedmałżeńskich. Nauki prowadzili: ksiądz Rafał Legucki oraz Iwona i Sylwester Sasinowie.

                 Rekolekcje wielkopostne w dniach od 7 do 10 marca przeprowadzili: dla dzieci szkolnych – ksiądz Rafał Legucki,a dla dorosłych zaś – ksiądz Stanisław Gergont – proboszcz parafii świętego Ojca Pio w Zagościńcu.
Dla głębszego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego parafianie bardzo licznie brali udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz obchodach Triduum Paschalnego. To zawsze są bardzo wyjątkowe spotkania modlitewne.

               W niedziele 21 i 28 marca panie z parafialnej Caritas i dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego sprzedawali chlebki miłości i palmy. Dochód jak zawsze przeznaczony został na potrzeby ubogich i na misje.

                         WIELKIE NARODOWE REKOLEKCJE

             Dnia 10 kwiecień 2010 roku zostanie w naszej pamięci na zawsze. Rządowy samolot wiozący polskich polityków na uroczystości rocznicowe do Katynia uległ katastrofie.Wszyscy lecący samolotem zginęli. Polska straciła: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonkę Marię, czołowych polskich polityków, uczonych, kapłanów, oficerów oraz załogę samolotu. Zginęło 96 osób.

 

          Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, na którym częścią ołtarza były zdjęcia wszystkich ofiar katastrofy. Wielu naszych parafian uczestniczyło w uroczystości oraz składało hołd Prezydentowi i Jego małżonce w Pałacu Prezydenckim, a później w Archikatedrze świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie.Ciało Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki Marii złożono na Wawelu.
                  Dnia 12 maja o godzinie 17.00 wyruszyła procesja błagalna do ołtarza przygotowanego przy krzyżu w Starym Grabiu. Tam zebrani wzięli udział we Mszy świętej błagalnej o urodzaje i błogosła-wieństwo w pracy ludzkiej.

        W maju 75 uczniów szkoły podstawowej w Duczkach i Starym Grabiu przeżywało swoją I Komunię świętą. Uroczystość była niezapomniana, rodzinna i wyjątkowa. 

 

                      W białym tygodniu ksiądz proboszcz poświęcił dzieciom wszystkie pamiątki, które  otrzymały od bliskich.                   W sobotę 22 maja, przed uroczystością Zesłania Ducha świętego wspólnota oazowa
z księdzem wikariuszem poprowadziła czuwanie modlitewne. Czuwanie rozpoczęło się o godzinie 19.00 – Drogą światłości, o godzinie  20.00 oglądano film „Duch”, a o godzinie 21.00 odmawiano modlitwę - prośbę o Dary Ducha świętego.

                  W dniu 29 maja w katedrze na Jasnej Górze, nasz parafianin Krzysztof Kielczyk otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Biskupa częstochowskiego. Z tej okazji zorganizowana została pielgrzymka autokarowa na tę uroczystość. Pielgrzymkę zorganizował i prowadził ksiądz Rafał Legucki z pomocą pani Barbary Szydlik.                Zaraz w niedzielę, 30 maja  Krzysztof Kielczyk – młody ojciec Paulin z Duczek odprawił swoją pierwszą Mszę świętą w swojej rodzinnej parafii. Ksiądz wikariusz Rafał z parafianami przyprowadzili do świątyni młodego zakonnika w uroczystym orszaku, a ksiądz proboszcz przywitał go u wejścia do
kościoła.

 

                     Ojciec Krzysztof, po   odprawionej Mszy świętej udzielił wszystkim obecnym uroczystego, prymicyjnego błogosławieństwa. Po długim czasie parafia ma znowu kapłana. Dzięki Bogu za tę łaskę.

 

Boże Ciało.

                     „Eucharystia jest ofiarą”, „Eucharystia jest pokarmem duszy”, „Eucharystia jest zadatkiem nieśmiertelności”, „Eucharystia jest sakramentem zjednoczenia” - to tytuły ołtarzy przygotowanych przez parafian na Boże Ciało. Wszyscy odświętnie ubrani nieśli paramenty procesyjne i brali udział w modlitwach i śpiewie, dziękując Jezusowi Chrystusowi za dar Eucharystii.

 

                        W czasie oktawy również duża grupa parafian modliła się na nabożeństwie czerwcowym i czynnie brała udział w procesjach.

Dnia 6 czerwca najmłodsi parafianie uczestniczyli w Ogólnopolskim Zlocie Dziecięcych Kółek Różańcowych, który odbył się w Częstochowie. Grupę zorganizowała i prowadziła pani Teresa Olechowska z pomocą pani Grażyny Biesiady. W opiece pomagały mamy, które bardzo chętnie wyjeżdżają razem z dziećmi.                 Dnia 13 czerwca prowadzona była zbiórka funduszy dla mieszkańców naszego kraju, których dotknęła powódź.

               Od czwartku 24 do soboty 26 czerwca włącznie, w naszej parafii została odprawiona doroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu zwana Nabożeństwem 40 – to  godzinnym. Każdy dzień rozpoczęła Msza święta z nauką o Eucharystii.

                 W niedzielę 27 czerwca obchodziliśmy odpust parafialny ku czci NMP Nieustającej Pomocy. Po uroczystej sumie wszyscy wyruszyli w procesji wokół kościoła.

              25 lipca – wspomnienie świętego Krzysztofa – patrona kierowców i wszystkich podróżujących. Po Mszy świętej o godzinie 11.30 odbył się obrzęd błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów. Każdy kierowca otrzymał osobne błogosławieństwo.

              Dnia 21 sierpnia Legion Maryi zorganizował pielgrzymkę do Lichenia. Jest to jedno z tych wyjątkowych miejsc, które parafianie bardzo lubią odwiedzać.

              Dnia 1 września z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego odprawione zostały specjalne Msze święte dla wszystkich uczniów mieszkających na terenie parafii.

               W trzecia sobotę września przedstawiciele naszego Gimnazjum pojechali na Zlot Młodzieży Warszawsko – Praskiej. Zlot odbywa się w związku z wspomnieniem świętego Stanisława Kostki oraz uczczeniem bohaterstwa młodych Polaków w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Centralnym punktem spotkania była Msza święta pod przewodnictwem naszego Ordynariusza w asyście kapłanów przybyłych z młodzieżą. Młodzieżą naszą opiekował się ksiądz Rafał i katechetki : pani Ewa Żelisko i  Bogusława Kowalczyk.

                Nabożeństwo Różańcowe w październiku odmawiany był z aktywnym udziałem wszystkich wspólnot pracujących w parafii. To zawsze bardzo szczególne przeżycie, do którego prowadzenia włącza się coraz więcej chętnych.

          Dzień 5 października znowu był dniem specjalnym dla naszych gimnazjalistów. Grupa 45 uczniów wzięła udział w corocznym Zjeździe szkół imienia Jana Pawła II. Młodzi bardzo chętnie wyjeżdżają na to spotkanie. W ramach pielgrzymki uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, zwiedzili sanktuarium, oddali cześć Maryi w Jej cudownym Obliczu, a w drodze powrotnej wspinali się na wzgórze zamkowe w Olsztynie koło Częstochowy. Z hasłem „ do zobaczenia za rok” wyruszyli w drogę powrotną.

               Niedziela 10 października obchodzona jest jako Niedziela Papieska. Dzień ten jest pamiątką wyboru Biskupa Karola Wojtyły na Papieża. W tym roku także parafianie przyłączyli się do zbiórki funduszy na stypendia dla młodzieży bardzo zdolnej, z rodzin o niskich dochodach. Stypendia te pozwalają młodym ludziom rozwijać ich talenty i aktywnie włączyć się do rozwoju społeczeństwa.

                 Dnia 11 listopada w święto Odzyskania Niepodległości odprawiona została specjalna  Msza święta w intencji Ojczyzny i wszystkich tych, którzy walczyli o jej wolność na wszystkich frontach świata. Modlono się także o to, by Polacy umieli troszczyć się i szanować wolność. Chór przygotował na tę okazję pieśni patriotyczne.

               W dniach  od 28 listopada do 1 grudnia trwały Rekolekcje Adwentowe. Był to czas na refleksję i pojednanie w sakramencie pokuty. Rekolekcje przeprowadził ksiądz Piotr Krasuski – kapelan Szpitala Powiatowego w Wołominie.

               Dnia 4 grudnia odbyła się pielgrzymka do Torunia. Pielgrzymi udali się na zjazd Rodziny Radia Maryja. Organizatorem wyjazdu na spotkanie byli członkowie Legionu Maryi z naszej parafii.

              Dnia 8 grudnia od godziny 12.00 do 13.00 w kaplicy odbyło się nabożeństwo modlitewne  zwane Godziną Łaski. Nabożeństwo poprowadzili członkowie parafialnego Legionu Maryi.

              W dniach od 13 do 20 grudnia odbywała się w parafii zbiórka artykułów żywnościowych przeznaczonych na paczki dla rodzin i osób samotnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych. Dzięki ofiarności parafian obdarowani zostali wszyscy, którzy zgłosili się po pomoc.

              Kolejny rok zakończony został nabożeństwem dziękczynno – błagalnym przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Obecni na nabożeństwie przepraszali, dziękowali i prosili Boga o dalsze łaski.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego