KRONIKA PARAFII - Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach

Przejdź do treści

Menu główne:

PARAFIA
           Kronika Parafii Duczki pojawiła się w wersji elektronicznej przede wszystkim przy ogromnym udziale pani Bogusławy Kowalczyk, która całą książkową wersję KRONIKI przepisała na elektroniczny nośnik jak również  jest jej głównym autorem.
Nie ujmując przy tym zasług wszystkim , którzy rok w rok przekazując sobie Kronikę pisali  i redagowali ją ręcznie.
Wszystkim tym ludziom dobrej woli należą się gorące podziękowania. Proszę o umożliwienie wymienienia  Państwa imienia i nazwiska na stronie parafii w zakładce KRONIKA PARAFII w podziękowaniach za jej tworzenie.
Proszę również o udostępnianie wszelkich archiwalnych materiałów (zdjęć) dotyczących wszystkich uroczystości kościelnych w naszej parafii dotyczących wydarzeń zapisanych w Kronice, by mogły one znaleźć się przy ich opisach.
Zdjęcia powinny być zaopatrzone w informację: (może na osobnej kartce lub napisane delikatnie ołówkiem na odwrocie zdjęcia) jakiej uroczystości dotyczą jak i jej dokładnej daty oraz ewentualnie kto jest widoczny na zdjęciu (plan pierwszy i dalsze). Wszystkie materiały można zostawiać w parafialnej kancelarii.
Wszystkie zdjęcia po skopiowaniu będą zwracane właścicielowi.

Obecnie kronika jest w wersji roboczej i będzie sukcesywnie poprawiana i upiększana zdjęciami.
Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość oraz pomoc w przekazywaniu zdjęć.

Administrator
J. Łukowski

P.S.
Informacje zapisane w KRONICE są dziełem  wielu związanych z parafią ludzi. Stanowi ONA historię Parafii Duczki i mam nadzieję, że będzie chętnie poznawana przez kolejne dorastające w Duczkach pokolenia.
Z tego też powodu liczę na pomoc wszystkich, którym nie jest to obojętne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kronika parafialnaSPIS WAŻNIEJSZYCH AKAPITÓW


      Dnia 5 czerwca 1973 roku ksiądz Zygmunt Krysztopa został mianowany wikariuszem parafii Kobyłka  z przeznaczeniem do zorganizowania ośrodka duszpasterskiego w osadzie Duczki – Zagościniec.

Dnia 23 października 1974 roku ksiądz Z. Krysztopa zakupił od państwa Grzybowskich plac w Duczkach, przy ulicy Willowej – 43 ary, oraz znajdującą na nim zdewastowaną oficynę.

W dniu 18 maja 1975 roku została uroczyście poświęcona przez księdza biskupa Władysława Niziołka kaplica w Zenonowie i otrzymała tytuł Matki Boski Wspomożycielki Wiernych. Od tego dnia stała się ona miejscem gdzie w każdą niedzielę i święta odprawiane były dwie Msze święte.

Pierwszego czerwca 1975 roku, na placu przyległym do tej kaplicy odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsza grupa dzieci przyjęła Najświętszy Sakrament na terenie swojej parafii. Dzieci te ksiądz Krysztopa przygotowywał ucząc w domach prywatnych.

               Pierwsza Msza święta na zakupionym terenie przy ulicy Willowej w Duczkach
odprawiona została 7 września 1975roku. Od tego dnia rozpoczęło się budowanie wiaty przy zakupionej oficynie. Kaplica od początku grudnia tego roku legitymowała się już dekretem erekcyjnym Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, w którym zawarty był tytuł Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz zezwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu, odprawianie Mszy świętej i spowiadanie wiernych.
31 grudnia został  wydany drugi dekret, który określał granice nowo powstałego ośrodka duszpasterskiego, oraz zezwalał „ by w kaplicy pod wezwaniem M.B. Nieu -  stającej Pomocy w Duczkach na terenie parafii Kobyłka w dekanacie radzymińskim były udzielane wszystkie posługi religijne i duszpasterskie, łącznie z chrztami , ślubami i pogrzebami, odnośnie wiernych, którzy sobie tego życzą, a zamieszkują na terenie obejmującym Duczki, Janinę, Jaroszewek, Lipinki, Zagościniec i Zenonów  
z parafii Kobyłka , Grabie Nowe i Grabie Stare z parafii Poświętne oraz część Lipin Nowych z parafii Wołomin”.
Nowo mianowany rektor został zobowiązany do prowadzenia ksiąg metrykalnych
i duszpasterskich.

Rok 1976
               Wierni doczekali sie nowego kapłana. Ksiądz Antoni Czajkowski rozpoczął pracę
z dziećmi i już 16 maja mogły one przyjąć Pierwsza Komunię świętą.
W czerwcu ulicami parafii przeszła pierwsza procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy.
W bieżącym roku wprowadzono 6 Mszy świętych w niedzielę i święta ( jedną
w kaplicy w Zenonowie), mając na uwadze fakt, aby jak największa liczba wiernych uczestniczyła we Mszy świętej.
                    Dnia 10 grudnia 1976 roku władze miejskie miasta Warszawy wydały zezwolenie na budowę nowej świątyni.


Rok 1977
              15 lutego tego roku pracę w parafii rozpoczął organista pan Krzysztof Szczurowski. Dzięki jego pracy wierni będą mogli lepiej przeżywać uroczystości kościelne
i śpiewem wielbić Boga.
29 maja do macierzystej parafii w Kobyłce przybył ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, aby dokonać poświęcenia odnowionego ołtarza.
Tego samego dnia przybył prywatnie do naszego ośrodka, aby zapoznać się ze stanem prac. Dwa tygodnie później odprawiona została pierwsza Msza święta Prymicyjna. Odprawił ją wyświęcony 5 czerwca przez księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz Sylwester Zych .
W czerwcu decyzją władzy biskupiej Archidiecezji Warszawskiej ksiądz Czajkowski, dotychczasowy wikariusz został przeniesiony do parafii Stanisławów,
a naszym wikariuszem mianowany został neoprezbiter Wojciech Makowski.


             Z dniem 24 czerwca tego roku wprowadzono w parafii nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, która odprawiana będzie w każdą środę przed wieczorną
Mszą świętą.
Wierni będą mieli możliwość w sposób publiczny, w łączności z innymi składać Matce Bożej dziękczynienie za otrzymane łaski, jak również prośby o pomoc w nękających ich problemach. Parafianie składali do specjalnej puszki swoje prośby i dziękczynienie, w intencji których odprawiona została Msza święta.
Pod koniec roku kaplica była już przystosowana do spełniania funkcji liturgicznych.
4 grudnia na spotkaniu parafian z proboszczem powołana została Rada Parafialna.

   

Rok 1978
                 Rada Parafialna i wierni rozpoczęli przygotowania do budowy kościoła organizując 9 kwietnia spotkanie z projektantami Maciejem i Ewą Krasińskimi z Warszawy. Wierni mogli obejrzeć makietę kościoła i plebanii.W tym także czasie proboszcz odkupił od sąsiadów 2300m kw. gruntu, który od razu ogrodzono.
Pod koniec maja wierni przeżywali dwie uroczystości Eucharystyczne. Dwie grupy uczniów klas II przyjęły I Komunie świętą ( 14 i 21 maja), a 25 maja ulicami parafii   przeszła  procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy z okazji Uroczystości Bożego Ciała.
Pod koniec czerwca, mocą władzy księdza Prymasa, Kuria Diecezji Warszawskiej
ksiądz Makowski – wikariusz został przeniesiony do parafii w Lipce, a do naszej parafii skierowano księdza Stanisława Jurkiewicza , dotychczasowego wikariusza parafii Kałuszyn.

Dnia 24 września do naszej parafii przybył z wizytą ksiądz Biskup Jerzy Modzelewski. Odprawił Mszę święta przy ołtarzu polowym, dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła i plebanii oraz udzielił naszej młodzieży sakramentu Bierzmowania ( po raz pierwszy w życiu parafii).


Blisko miesiąc później, 16 października cały Kościół powszechny w Polsce przeży - wał wyjątkowy dzień. Ciesząc się dziękowaliśmy za wybór Karola Wojtyły – Biskupa z Krakowa na głowę Kościoła – papieża. Przyjął imię Jan Paweł II.

Z dniem 12 listopada władza Archidiecezjalna zwolniła księdza Jurkiewicza
z obowiązku wikariusza naszej parafii, a przeniosła go do parafii Lubania.
Zmiana nastąpiła w związku z likwidacją etatu wikariusza.
Po Mszy świętej wieczornej, 19 listopada obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wyruszył do pierwszej rodziny w parafii. Matka Boża wędrująca do domów w swoim wizerunku Częstochowskim umacniała życie religijne parafian. Była to okazja do przeprowadzenia przez wiernych refleksji nad swoim życiem i rozpoczęcia lub kontynuowania dalszego życia z Matka Bożą.

      ROK 1979

                    W tym roku  został oddany do użytku dom parafialny, w którym dzieci rozpoczęły naukę religii. Ostatniego maja zostało wydane zezwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła według projektu technicznego, który został zakończony i zatwierdzony przez Wydział Architektury i Urbanistyki w Warszawie. Dziewiątego czerwca geodeci wytyczyli teren pod wykopy fundamentów naszej świątyni.
Podczas tak ważnych wydarzeń dla naszej parafii, jakim było rozpoczęcie budowy kościoła, cała Ojczyzna przeżywała doniosłe chwile. W dniach od 2 do 9 czerwca
w naszym kraju przebywał Ojciec święty Jan Paweł II. Na trasie przejazdu dostojnego gościa z lotniska do katedry witały Go tłumy ludzi. Na trasie wyznaczono miejsce dla poszczególnych dekanatów i diecezji. Nasz dekanat otrzymał miejsce
na odcinku od ulicy Trojdena do ulicy Wawelskiej. Z tego powodu, z naszej parafii zostało wytypowanych 15 mężczyzn do Kościelnej Służby Porządkowej.
Ksiądz Zbigniew Łyszkowski – neoprezbiter, z dniem 22 czerwca rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz naszej parafii.
Dnia 12 grudnia Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydał rozporządzenie,
na mocy którego ośrodek duszpasterski w Duczkach otrzymał zezwolenie na założenie w miejscowości Zagościniec własnego cmentarza grzebalnego.

Rok 1980
                obfitował w ważne wydarzenia związane ściśle z osobą Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dnia 15 czerwca 1980 r. wydał On dokument, na mocy którego została erygowana parafia w Duczkach pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Na początku sierpnia tego roku prace budowlane przy kościele były poważnie zaawansowane.

                        

Dzień 24 sierpień zapadł głęboko w pamięci naszych parafian. Tego dnia o godzinie 18.00 odbyła się uroczystość, podczas której Prymas Kardynał Stefan Wyszyński odprawił Mszę świętą oraz dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty budującego się kościoła.

 

Od godziny 16.00 parafianie mieli możliwość złożenia podpisów na akcie erekcyjnym, na którym złożył swój podpis również Kardynał. Akt został wmurowany wraz z kamieniem węgielnym.

                                

O tym wydarzeniu pisała prasa katolicka, zamieszczając zdjęcia z tej uroczystej chwili.      Rok 1981
        Dnia 13 maja 1981 roku przeżywaliśmy ciężkie chwile. Na placu świętego Piotra w Rzymie dokonano zamachu na Jana Pawła II,
                     

a w Warszawie ciężko zachorował Prymas Wyszyński. Choroba zakończyła się 28 maja, Kardynał odszedł na wieczny odpoczynek w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Jan Paweł II wyzdrowiał i dziękował Matce Bożej za cudowne ocalenie.

           W dniach 14 – 21 czerwca w naszej parafii przeprowadzone zostały pierwsze Misje święte. Przygotowali je i przeprowadzili Ojcowie Redemptoryści. Na zakończenie Misji miało miejsce przeniesienie Krzyża Misyjnego do kaplicy. Krzyż przygotowali mieszkańcy Grabia Starego. Razem z nim poświęcone zostały krzyże przeznaczone do umieszczenia w klasach w szkole.

Dnia 25 czerwca przezywaliśmy doniosłą uroczystość nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Boska w kopii obrazu Jasnogórskiego.

           
Cudowny wizerunek został procesyjnie przeniesiony z miejsca przywitania przez następujące stany : duchowieństwo, matki, ojców i młodzież. Usytuowano Go na ołtarzu polowym, który ustawiono na murach budowanego kościoła.
 
        
Mszy świętej przewodniczył ksiądz Biskup Władysław Niziołek. Po Mszy rozpoczęło się całonocne czuwanie. O północy ksiądz Sylwester Zych – nasz parafianin, odprawił Mszę świętą.

                                          

Pierwszego września po skończonej Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego procesyjnie zaniesiono do szkoły krzyże i umieszczono je na specjalnie przygotowanych miejscach.

             Rok 1982
               20 czerwca tego roku rozpoczęły sie renowacje Misji Świętych. Ćwiczenia duchowe przyczyniły się do pogłębienia życia religijnego parafian.
Dnia 26 sierpnia, w łączności z Jasna Górą obchodziliśmy uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny.  Uczciliśmy 600 lat przebywania cudownego wizerunku pośród nas.
             Kuria Metropolitalna w Warszawie z dniem 17 października odwołała z pracy duszpasterskiej w naszej parafii księdza Zbigniewa Łyszkowskiego. Ksiądz Zbigniew z powodów zdrowotnych poprosił o urlop zdrowotny. Wikariuszem u nas został ksiądz Zbigniew Badowski.
W niespełna miesiąc od opuszczenia naszej parafii pożegnaliśmy księdza Zbigniewa Łyszkowskiego na zawsze. 14 listopada Pan powołał Go na wieczny spoczynek, a my pożegnaliśmy Go 18 – tego, tego miesiąca.

                                            

                Rok 1983
                W soboty i niedziele Wielkiego Postu młodzież przygotowana przez katechetę pana Andrzeja Dobrowolskiego wystawiała Misterium Męki Pańskiej.
      W dniach od 16 do 23 czerwca znowu witaliśmy w Ojczyźnie Ojca świętego Jana Pawła II. Wśród wielu spotkań z Papieżem, delegacja naszej parafii z księdzem wikariuszem wzięła udział w głównych uroczystościach religijnych na Stadionie Narodowym W Warszawie.

                                               

Decyzja władzy biskupiej od 26 czerwca ksiądz Zbigniew Badowski został przeniesiony do parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, a do nas skierowano księdza Jerzego Jędrzejewskiego, dotychczasowego wikariusza parafii w Makowie Skierniewickim.

Pod koniec roku 1983 prace przy budowie naszej świątyni znajdowały się na etapie, który obrazują poniższe zdjęcia;

           

Jako przygotowanie do głębszego przeżycia wizytacji biskupiej w niedzielę
31 lipca, po wieczornej Mszy świętej przeniesiono krzyż  na nowy cmentarz grzebalny.

                              

Krzyż przygotowany przez mieszkańców Zagościńca nieśli przedstawiciele różnych stanów.

Wizytację kanoniczną przeprowadził Biskup Zbigniew Kraszewski. Podczas głównej ceremonii liturgicznej ksiądz Biskup udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży nasze parafii.

               

W godzinach popołudniowych Biskup udał się na nowy cmentarz i dokonał jego poświęcenia.

                                    

         

        Podczas pobytu w naszej parafii nasz dostojny Gość spotkał sie z członkami Rady Parafialnej oraz przedstawicielami zespołów parafialnych.


        Rok 1984, w odróżnieniu od poprzednich nie obfitował w bardzo podniosłe wydarzenia i uroczystości.
Pomimo tego nasza wspólnota parafialna bardzo owocnie przeżywała doroczne uroczystości kościelne, a budowa świątyni posuwała się systematycznie do przodu radując oczy parafian.

               

         Rok 1985
                          „ Drodzy Parafianie, przeżywając wspólnie wielką radość, pragnę zaprosić Was
na Chrzestnych podczas uroczystości Konsekracji Dzwonów dla naszego parafialnego Kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy” - tymi słowami proboszcz ksiądz Zygmunt Krysztopa zaprosił nas wszystkich na to doniosłe wydarzenie, które miało miejsce 29 czerwca 1985 roku. Poświęcenia dzwonów dokonał ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk.

                                             

            W tym czasie nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza. Ksiądz Jerzy Jędrzejewski został przeniesiony do parafii Karczew, a do nas skierowano neoprezbitera - księdza Bronisława Micka.

W dniu 9 września nasza wspólnota parafialna powtórnie przeżywała obecność następcy Apostołów. Ty razem witaliśmy naszego Ordynariusza księdza Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski. Ksiądz Prymas dokonał poświęcenia nowo wybudowanej świątyni i domu katechetycznego. Parafianie specjalnie przygotowali sie do tej uroczystej chwili. Specjalnie na te okazje przygotowano parafianom okolicznościowe zaproszenia.
           

                   

  

                           O poświęceniu naszej świątyni pisał „ Tygodnik Powszechny”      Rok 1986
                           Nasz parafianin Jacek Dębski przyjął w Archikatedrze Warszawskiej z rąk Prymasa Józefa Glempa święcenia kapłańskie. Tego samego dnia wieczorem odprawił pierwszą Mszę świętą w naszej świątyni.

                  

Z dniem 30 czerwca zakończył 9 -cio letni okres pracy w parafii pan Krzysztof Szczurowski. Pracował jako organista, a później także jako katecheta.
Zgodnie z poleceniem Prymasa odnoszącym sie do przygotowania wiernych na owocne przeżycie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego rozpoczęto w naszej parafii przeprowadzanie raz w miesiącu całodziennej adoracji. Odbywała się ona w pierwszą środę miesiąca, rozpoczynając od 3 września.
W dniach od 31sierpnia do 10 października praktyki duszpasterskie odbywał u nas diakon Adam Kiełbiowski.

               Rok 1987
              Ostatnia adoracja przed Kongresem miała miejsce 6 maja. Natomiast na przełomie maja i czerwca w naszej parafii miały miejsce dwie prymicje kapłanów, którzy wcześniej związani byli z naszą parafią. Był to ksiądz Andrzej Dobrowolski ze Zgromadzenia Oblatów św. Józefa ( 24 maja) oraz ksiądz Adam Kiełbiowski (7 czerwca).
        Kongres Eucharystyczny odbył się od 8 do 14 czerwca. Przewodniczył mu Ojciec święty Jan Paweł II. Wierni z naszej parafii brali udział w uroczystościach kongresowych w Warszawie i innych miastach naszego kraju. Podczas uroczystości w Lublinie, 9 czerwca Ojciec święty udzielił święceń kapłańskich wybranym diakonom ze wszystkich seminariów w kraju. Przedstawicielem naszego seminarium był nasz parafianin Bogdan Sałański.

                                  

On to właśnie kontynuując uroczystości Eucharystyczne w Boże Ciało odprawił Mszę świętą i poprowadził procesję do czterech ołtarzy.

Z dniem 21 czerwca władza Archidiecezjalna zwolniła z obowiązku wikariusza księdza Bronisława Micka, mianując go wikariuszem parafii Piastów.W naszej parafii funkcję wikariusza objął neoprezbiter ksiądz Janusz Krzyżewski.
W dniach od 25 sierpnia do 22 września praktykę duszpasterską w naszej parafii odbywał alumn V roku Seminarium Duchownego w Warszawie Dariusz Niewęgłowski.
Dnia 12 listopada odbyła się pielgrzymka duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Warszawskiej na Jasną Górę. Po Mszy świętej odprawionej przez Prymasa Józefa Glempa odbyło się poświęcenie obrazów i różańców dla każdej parafii. Z naszej parafii w pielgrzymce udział wzięła grupa parafian z księdzem wikariuszem.
  Od 2 grudnia Matka Boża w kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęła nawiedzanie naszych domów. Nawiedzanie rozpoczęło się uroczystą Msza świętą i przeniesieniem w procesji obrazu do Starego Grabia.

     Rok 1988
                        19 czerwca nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość udzielenia sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Uroczystości przewodniczył, wielokrotnie odwiedzający już nas Biskup Władysław Niziołek.

                        

                        

            W tym roku szczególnie zapisało się wprowadzenie w naszym kościele Odpustu Parafialnego. Uroczystość poprzedzało 40 – to godzinne nabożeństwo. Odpust miał miejsce w ostatnią niedzielę czerwca.
Z dniem 19 czerwca władza Archidiecezjalna zwolniła z obowiązku wikariusza księdza Janusza Krzyżewskiego, mianując go wikariuszem parafii Nieporęt.
Od 26 czerwca wikariuszem w naszej parafii został neoprezbiter ksiądz Maciej Chibowski.
W dniach od 30 sierpnia do 9 września praktyki duszpasterskie odbywał u nas diakon Dariusz Niewęgłowski.

    Rok 1989
                     Rok zapowiadał się pełen ważnych i doniosłych wydarzeń z Wizytacją Kanoniczną parafii na czele oraz Diecezjalnym Kongresem Eucharystycznym.
Na dzień 16 kwietnia z niecierpliwością czekała cała parafia. Młodzież przygotowywała się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, zespoły parafialne opracowywały sprawozdania na wizytację, której miał dokonać Jego Ekscelencja Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski.

Już od 8.00 rano parafianie zbierali się przed świątynią oczekując dostojnego Gościa. Przybyło także duchowieństwo dekanatu wołomińskiego. Już o 8.30 witano oczekiwanego Gościa. Po uroczystym powitaniu ksiądz proboszcz poprowadził Prymasa do świątyni, gdzie chwilę adorowano Najświętszy Sakrament.Następnie poszczególne stany witały przybyłego.
Po powitaniach odprawiona została Msza święta dla najmłodszych parafian, której przewodniczył ksiądz Maciej Chibowski, który także wygłosił homilię.
Na zakończenie Mszy głos zabrał Prymas. O godzinie 10.00 na uroczystej Eucharystii młodzież wysłuchała homilii specjalnie do niej skierowanej oraz przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk dostojnego Gościa.
Kolejnym punktem wizytacji była uroczysta Suma, na której Prymas wygłosił homilię, a ksiądz proboszcz złożył sprawozdanie ze stanu parafii. Sprawozdania składali także przedstawiciele wszystkich zespołów parafialnych. W czasie Mszy  świętej Prymas dokonał także poświęcenia chorągwi procesyjnej, ufundowanej przez mieszkańców Starego Grabia.

Nasz dostojny gość odwiedził także kaplicę w miejscowości Zagościniec – Zenonów. Zapoznał się z jej historią, o  której opowiadał ksiądz prałat Kazimierz Konowrocki. Na zakończenie wizyty Kardynał skierował do zebranych słowo pasterskie.
           
                 W drodze powrotnej Prymas wizytował cmentarz grzebalny. Ksiądz proboszcz krótko przedstawił historię cmentarza, a Kardynał poprowadził modlitwę i poświecił mogiły naszych zmarłych. O godzinie 16.00 odbyło się spotkanie z nauczycielami pracującymi i mieszkającymi w naszej parafii. Kierując słowo do przybyłych Prymas podkreślił potrzebę wychowania dzieci i młodzieży według najlepszych tradycji.
Chwilę później Kardynał spotkał się i modlił  z przybyłymi do kościoła rodzicami i dziećmi.
Zakończenie wizytacji odbyło się na wieczornej Mszy świętej, w czasie której ksiądz proboszcz w swoim i parafian imieniu podziękował Prymasowi za przybycie do nas i wspólną modlitwę.

Parafia nasza brała czynny udział w obchodach Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. W dniach od 20 do 25 maja w parafii przeprowadzono Parafialne dni Kongresowe:
20 maja – Dzień Dzieci
22 maja – Dzień chorych
23 maja – Dzień młodzieży
24 maja – Dzień małżeństw
25 maja – Dzień podsumowujący Dni Parafialnych połączony z obchodami Bożego Ciała.

O wizytacji w naszej parafii pisała prasa katolicka.

                                 
                                

Między dekanalne Dni Kongresowe odbyły sie pod przewodnictwem księdza Biskupa Stanisława Kędziory. Dnia 27 maja w Wołominie rozpoczęły się one Nieszporami w kaplicy Matki Boskiej Królowej Polski na osiedlu Lipińska. Następnie w procesji wszyscy przeszli do kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie odbyła się Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza Biskupa z udziałem księży z dekanatów wołomińskiego, radzymińskiego i jadowskiego.
W dniach od 22 do 24 czerwca oczekując Odpustu ku czci naszej Patronki modlono się podczas 40 - to godzinnego nabożeństwa. Każdego dnia nabożeństwo rozpoczynała i kończyła Msza święta. Uroczystości odpustowe miały miejsce 25 czerwca.
                 Władza Archidiecezjalna z dniem 20 czerwca zwolniła z obowiązków wikariusza w naszej parafii księdza Henryka Macieja Chibowskiego , mianując go wikariuszem parafii Leszno. Do nas zaś skierowano neoprezbitera, księdza Dariusza Niewęgłowskiego, który dwukrotnie przebywał w naszej parafii na praktykach duszpasterskich.

Dnia 18 lipca przeżywaliśmy smutny dzień. Tego dnia pożegnaliśmy naszego parafianina, księdza Sylwestra Zycha, który zmarł w niewyjaśnionych okoliczno - ściach. O śmierci kapłana obszernie pisał
„Przegląd Katolicki”.Od 25 sierpnia do 21 września praktyki duszpasterskie w naszej parafii odbywał alumn piątego roku Seminarium Duchownego w Warszawie Marcin Hołuj.„ Seminarium w naszej parafii” - już od rana 16 października parafię odwiedzili młodzi goście, alumni Seminarium Duchownego w Warszawie wraz ze swoim przełożonym.   Nasz  kościół  był  etapem  ich  pielgrzymki  do  Sanktuarium w Klembowie.


     Rok 1990
                       Ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu odbyło się poza nasza świątynią. O godzinie 16.30 wierni rozpoczęli rozważać stacje Drogi Krzyżowej, niosąc Krzyż do kaplicy w Zenonowie. Tam też na zakończenie została odprawiona Msza święta.
W uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – 3 maja – do naszej parafii przybyła grupa kilkunastu kleryków z Seminarium Duchownego w Warszawie. Było to w ramach tak zwanej Majówki, kiedy to klerycy przebywają cały dzień w parafiach naszej Diecezji. W ciągu dnia wzięli oni udział we Mszy świętej, a później w spotkaniu z młodzieżą, meczu piłki nożnej z ministrantami oraz nabożeństwie majowym.
              Dnia 6 maja przybyli do nas przedstawiciele Ruchu Apostolstwa Świeckich – Legionu Maryi. Tydzień później odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym zgłosiło się kilkanaście osób chętnych do pracy w Apostolstwie.
W dniu 27 maja przybył do parafii ksiądz Biskup Stanisław Kędziora, który przewodnicząc Uroczystej Eucharystii udzielił sakramentu Bierzmowania uczniom ósmych klas nasze szkoły. Ksiądz Biskup swoją obecnością uświetnił Jubileusz 25 – lecia Kapłaństwa naszego księdza Proboszcza.


                      


                     Dnia 30 sierpnia rozpoczął praktyki duszpasterskie diakon Marcin Hołuj, ale już 2 września na polecenie Biskupa został od nas odwołany i skierowany do pracy katechetycznej w Warszawie.

Tego roku Dzień Nauczyciela obchodzony był bardziej uroczyściej niż dotychczas. O godzinie 15.00 odprawiona została specjalna Msza święta dla nauczycieli i w intencji nauczycieli. Mszę celebrował ksiądz Ryszard Rumianek, wice rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Po Eucharystii spotkał się z nauczycielami.
Dnia 22 października, podczas uroczystej Mszy świętej w Częstochowie – Grabówce, pierwszą profesję zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza złożyła nasza parafianka Ewa Zych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego